Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για δανεισμό εκπαιδευτικών σάκων σε σχέση με το περιβάλλον, του προγράμματος "ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ" για τη σχολική χρονιά 2018-2019

Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης συνεχίζει το πρόγραμμα «Βιβλία σε ρόδες®», για έκτη συνεχή χρονιά, σε σχολεία της Διεύθυνσής μας.
            Το πρόγραμμα αφορά το δανεισμό 8 εκπαιδευτικών σάκων με βιβλία αφιερωμένα στις θεματικές ενότητες: «Δέντρα και Δάση», «Δικαιώματα», «Νερό», «Θάλασσα», «Κήπος», «Νηπιαγωγείο/Περιβάλλον»,  «
Travelling around the world»δημιουργώντας μια μικρή θεματική «βιβλιοθήκη» μέσα στην τάξη. Επισημαίνεται ότι η θεματική ενότητα που απευθύνεται σε μαθητές Νηπιαγωγείου είναι μόνο το «Περιβάλλον».
             Κάθε σάκος περιέχει 25 βιβλία γνώσεων και μυθοπλασίας που καλύπτουν διαφορετικά επίπεδα αναγνωστικής ικανότητας (για να δείτε τα βιβλία που περιλαμβάνονται στην κάθε θεματική ενότητα κάντε κλικ πάνω στην αντίστοιχη λέξη των θεματικών ενοτήτων). Αρκετά από τα βιβλία μπορούν να τα δανειστούν οι μαθητές στο σπίτι τους και να έχουν τη δυνατότητα να τα διαβάσουν. Οι σάκοι δανείζονται για 4 εβδομάδες σε κάθε σχολείο και η μεταφορά τους από και προς αυτό αναλαμβάνεται είτε από εταιρία ταχυμεταφορών χωρίς κόστος για το σχολείο είτε με ευθύνη του σχολείου προς το άλλο σχολείο (σχετικά με τον τρόπο μετακίνησης των σάκων θα ενημερώνεστε έγκαιρα από το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης).
               Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για την αξιοποίηση ενός σάκου στην τάξη τους καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή, ώστε με τον έγκαιρο προγραμματισμό να γίνει η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των βιβλίων και όλων των μέσων που προσφέρει το πρόγραμμα. Προτεραιότητα θα δοθεί στους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν λάβει μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα τα προηγούμενα σχολικά έτη.
               Τα Δημοτικά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία της Δ/νσης Π.Ε.  Γ΄ Αθήνας που επιθυμούν να δανειστούν τους εκπαιδευτικούς σάκους, μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση https://goo.gl/forms/yu76b39f09H6mAFu1 .
Η πρώτη δανειστική περίοδος είναι από Δευτέρα 1 Οκτωβρίου έως Παρασκευή 29 Οκτωβρίου. Για τον λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα για όλες τις δανειστικές περιόδους έως την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018.
Δεδομένου ότι οι υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους μέχρι τη συγκρότηση των νέων δομών εκπαίδευσης, σε περίπτωση που οι νέες δομές λειτουργήσουν πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς, το πρόγραμμα θα τρέξει κανονικά σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό με ευθύνη της μη κερδοσκοπικής πολιτιστικής εταιρείας  «Η ΠΥΡΝΑ» σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.vivliaserodes.gr/.
           Το πρόγραμμα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ® πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Ενόψει της επερχόμενης λήξης της σχολικής χρονιάς, καταρχάς επιθυμούμε  να ευχαριστήσουμε τους εκπαιδευτικούς για τη συνεργασία τους κατά την υλοποίηση των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων καθώς και για τη συμμετοχή τους στα επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώθηκαν από τις Υπεύθυνες  Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσής μας.
Σχετικά με τον απολογισμό  των Προγραμμάτων, την υποβολή παραδοτέων και την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων επισημαίνονται τα εξής:

1)      ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
          Οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν εγκεκριμένα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα απολογισμού των Προγραμμάτων ως την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 στους παρακάτω συνδέσμους:
https://goo.gl/forms/KPAzlPy4NxaZpxx43 για τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
https://goo.gl/forms/KJdN5wVc7dwg40O12   για τα Προγράμματα Αγωγής Υγείας
https://goo.gl/forms/naTggtvATh4yNmA92  για τα Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων
        Επισημαίνεται ότι για κάθε Πρόγραμμα υποβάλλεται ξεχωριστή φόρμα απολογισμού. Σε περίπτωση που το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε από ομάδα εκπαιδευτικών, η φόρμα θα συμπληρωθεί από κοινού.
    2) ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
      Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι παρήγαγαν εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή παρακαλούνται να το αποστείλουν στα Γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων, ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίησή του κατά την υλοποίηση Προγραμμάτων σχετικής θεματολογίας. Σε περίπτωση που το σύνολο των δράσεων και των δραστηριοτήτων του Προγράμματος καθώς και το παραχθέν υλικό έχουν αναρτηθεί σε ιστότοπο που έχει δημιουργηθεί γι’ αυτόν τον σκοπό, οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν στις Υπεύθυνες Σχολικών Δραστηριοτήτων τον σχετικό σύνδεσμο (link). Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να αποσταλεί μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.

3) ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Όσον αφορά την έκδοση βεβαιώσεων υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2017-2018 ισχύουν τα κάτωθι, σύμφωνα με την ως άνω σχετική Εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.:
«Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κάθε σχολικής μονάδας, η παιδαγωγική ομάδα κάθε προγράμματος παρουσιάζει σε ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων τον απολογισμό της, ώστε να διαχέονται οι καλές πρακτικές εντός της σχολικής μονάδας. Επίσης, ο/η Συντονιστής/στρια κάθε προγράμματος καταθέτει μια έκθεση απολογισμού στον/στην αντίστοιχο/η Υπεύθυνο/η και ο/η Διευθυντής/ντρια του Σχολείου ενημερώνει εγγράφως τον/τους Υπεύθυνο/ους Σχολικών Δραστηριοτήτων και τους/τις Υπευθύνους/ες ΣΕΠ των ΚΕΣΥΠ για την ολοκλήρωση ή μη των προγραμμάτων του σχολείου, σύμφωνα με το Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος που είχε υποβληθεί στην αρχή του σχολικού έτους.
Στη συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω ενημέρωση χορηγείται Βεβαίωση Υλοποίησης Προγράμματος με τις υπογραφές του/της Διευθυντή/ντριας Εκπ/σης και του/της Υπευθύνου/ης ΑΥ/ΠΕ/ΠΘ/Σχολικών Δραστηριοτήτων/ΣΕΠ-ΚΕΣΥΠ».

Ως εκ τούτου, οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων και οι Προϊστάμενες των Νηπιαγωγείων καλούνται να συμπληρώσουν το συνημμένο «Ενημερωτικό έντυπο επιβεβαίωσης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2017-2018» και να το υποβάλουν σε έντυπη μορφή στο Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων ως την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018.
Επισημαίνεται ότι απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων υλοποίησης Προγραμμάτων είναι η εμπρόθεσμη συμπλήρωση και υποβολή:
·         της ηλεκτρονικής φόρμας απολογισμού των Προγραμμάτων από τους εκπαιδευτικούς και

·         του ενημερωτικού εντύπου επιβεβαίωσης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων.Τρίτη, 24 Απριλίου 2018

Τριήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Άνδρο με θέμα: «Τα μονοπάτια του νερού, της Ιστορίας και του Πολιτισμού της Άνδρου» στις 11-12 και 13 Μαΐου 2018
Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ & Δ΄ Αθήνας, δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, διοργανώνουν τριήμερο βιωματικό - επιμορφωτικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Άνδρο στις 11-12 και 13 Μαΐου 2018 με θέμα:
«Τα μονοπάτια του νερού, της Ιστορίας και του Πολιτισμού της Άνδρου»

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευτικοί να γνωρίσουν φυσικά οικοσυστήματα της Άνδρου καθώς και την αειφορική διαχείρισή τους,  ενώ παράλληλα θα έρθουν σε επαφή  με την ιστορία και τον πολιτισμό  της Άνδρου στο πλαίσιο των αρχών της Ε.Α.Α.
Στο σεμινάριο θα συμμετέχουν είκοσι πέντε (25)  εκπαιδευτικοί από κάθε Δ/νση Εκπ/σης, που εκπονούν ή που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν σχετικά προγράμματα Π.Ε. την επόμενη σχολική χρονιά.
Οι εκπαιδευτικοί  που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το σεμινάριο παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα  https://goo.gl/forms/DlXBVn0vLKyNTSMz2  έως την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, οι εκπαιδευτικοί θα επιβαρυνθούν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, τα έξοδα μετακίνησης (με μισθωμένο λεωφορείο), διαμονής και διατροφής.
 Ενδεικτικό κόστος: 100 ευρώ το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο
                                            90 ευρώ το άτομο σε τρίκλινο δωμάτιο
                                          115 ευρώ το άτομο σε μονόκλινο δωμάτιο
Στην τιμή περιλαμβάνονται για κάθε άτομο: ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ραφήνα- Άνδρος- Ραφήνα, μετακίνηση με πούλμαν εντός του νησιού, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο  με πρωινό και ένα γεύμα (Σάββατο μεσημέρι), καφέ στα διαλείμματα.  Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα πρέπει να βρίσκονται  έξω από το Γραφείο «Τόγιας» στο Λιμάνι Ραφήνας (Ψαράδικα), το τελευταίο πριν την είσοδο του λιμανιού,  το αργότερο στις 04.45 για να εκδοθούν τα εισιτήρια.

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018

Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Νότια Ιταλία στις 23 - 29 Ιουνίου 2018

Οι Διευθύνσεις  Π.Ε.  Γ΄ και Δ΄ Αθήνας, δια των Υπεύθυνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης προγραμματίζουν επταήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη  Μεγάλη Ελλάδα (Magna Graecia) στην επικράτεια των διαφόρων αρχαίων Ελληνικών αποικιών της Νότιας Ιταλίας, με θέμα:  

 «Στα μονοπάτια της Μεγάλης Ελλάδας»    
Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 23 - 25 Ιουνίου2018.
Στην εκπαιδευτική επίσκεψη θα συμμετάσχουν περίπου 100 εκπαιδευτικοί και από τις δύο Διευθύνσεις  οι οποίοι ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τα μνημεία της Μεγάλης Ελλάδας καθώς και τα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς όπως έχουν ανακηρυχθεί από την UNESCO, περιοχές εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς και αισθητικής όπως είναι το αρχιτεκτονικό αίνιγμα του Alberobello.  Επίσης, θα επισκεφθούν και θα μελετήσουν ένα από τα μοναδικά φυσικά φαινόμενα, τον Βεζούβιο,  το βουνό-ηφαίστειο στις δυτικές ακτές της Ιταλίας. Έπειτα, Θα γίνει επίσκεψη στην Πομπηία όπου έλαβε χώρα μία από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές της αρχαιότητας.  Ένα φοβερό τσουνάμι ηφαιστειακών εκρήξεων μέσα σε λίγες ώρες μετέτρεψε σε απέραντο νεκροταφείο την άλλοτε ευημερούσα πόλη, εξαφανίζοντάς την κυριολεκτικά από το πρόσωπο της γης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν αυτόν τον τόσο σημαντικό πολιτιστικό θησαυρό του κόσμου που έχει κηρυχθεί παγκόσμιο πολιτιστικό μνημείο και συγκαταλέγεται στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Οι συμμετέχοντες θα προσπαθήσουν να αναγνωρίσουν πώς ήταν σχεδιασμένη και κτισμένη μια πόλη πριν δυο χιλιάδες χρόνια, πώς ήταν οργανωμένη, τι σύστημα ύδρευσης και αποχετευτικό είχε, τι δρόμους, πλατείες, δημόσια κτίρια, ψυχαγωγικά κέντρα, θέατρα, ιερά, αγορές, σπίτια και κήπους είχε, με τι ασχολούνταν οι κάτοικοι και τι εργαστήρια και μαγαζιά είχαν, ώστε να ιχνηλατήσουμε στον χώρο και στον χρόνο.  Θα επισκεφθούν τα  γκρεκάνικα χωριά της Απουλίας, τόπο εκπληκτικής αποικιακής δραστηριότητας του αρχαίου Ελληνισμού κυρίως τον 6ο και τον 5ο αιώνα π.Χ., όπου ακόμη και σήμερα διατηρείται άσβεστο το ελληνικό πνεύμα, μαζί με την ελληνική γλώσσα, η οποία εξελισσόμενη διαφορετικά μέσα στις συνθήκες της Ιταλίας έδωσε μια άλλη διάλεκτο, τα λεγόμενα «γκρεκάνικα» (στην Καλαβρία) ή «γκρίκο» (στην Απουλία).
Σκοπός της εκπαιδευτικής επίσκεψης στη  Μεγάλη Ελλάδα (Magna Graecia) είναι αφενός ο εντοπισμός της διαχρονικής παρουσίας του ελληνισμού στη συγκεκριμένη περιοχή και αφετέρου η παρατήρηση και την ανάλυση σπουδαίων περιβαλλοντικών φαινομένων καθώς και η ενημέρωση για τους τρόπους που συμβάλλουν άμεσα η έμμεσα στη ζωή του ανθρώπου και στη γειτνίασή του με πυκνοκατοικημένες περιοχές.
Το κόστος συμμετοχής για κάθε εκπαιδευτικό προσδιορίζεται στα 520 ευρώ και δεν επιβαρύνει το Δημόσιο (αναλυτικές πληροφορίες για το κόστος και το πρόγραμμα της επίσκεψης θα βρείτε στο συνημμένο κείμενο).
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα  https://goo.gl/forms/4ZLh1i8wNyCVS0ni1  έως την Παρασκευή 20/4/2018
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ’ και Δ΄ Αθήνας, κ. Ελένη Νιάρχου (κιν. 6937463507) ή κ. Νίκο Στεφανόπουλο (κιν. 6947829670).

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Έγγραφο Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας...

Προκήρυξη επιμορφωτικού σεμιναρίου στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Τα βότανα στη ζωή μας»


       Το ΚΠΕ Μακρινίτσας σε συνεργασία μετο Ίδρυμα Γεωπονικών Επιστημών,τους Υπευθύνους Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Α, Β, Γ, Δ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, και το ΕΠΑΛ Αναβρύτων,στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Άξονας προτεραιότητας 6–Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος, Κατηγορία Περιφέρειας-«Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ)» - 2 – Θεσσαλία, καθώς και στο πλαίσιο των δράσεων του ΚΠΕ Μακρινίτσας ως συντονιστικού φορέα του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Τα βότανα στη ζωή μας», οργανώνει σεμινάριο 10 ωρών με θέμα «Τα βότανα στη ζωή μας»,την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Μαΐου 2018, ώρα έναρξης 17:00.             Το σεμινάριο απευθύνεται σε 170 συμμετέχοντες, εκπαιδευτικούς των διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Α, Β, Γ, Δ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά οι οποίοι προέρχονται από σχολεία που ανήκουν στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Τα βότανα στη ζωή μας», αλλά και σε όλους τους εκπαιδευτικούς των παραπάνω διευθύνσεων που ενδιαφέρονται για τα θέματα των βοτάνων και προτίθενται να υλοποιήσουν στο μέλλον προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τους μαθητές τους.
Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στους χώρους του Ιδρύματος Γεωπονικών Επιστημών (ΙΓΕ), Λεωφ. Κηφισίας 182, καθώς και στους χώρους του  ΕΠΑΛ Αναβρύτων, Λεωφ. Κηφισίας 184, Κτήμα Συγγρού.
Το σεμινάριο θα γίνει αδαπανώς για το Δημόσιο.

Αιτήσεις συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμπληρώσουν την αίτησή τους μόνο ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι και την Πέμπτη 18 Απριλίου 2018.
Σε όσους παρακολουθήσουν ανελλιπώς το σεμινάριο, θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

«Αποτελέσματα ΒΑΛΤΕ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΤΗΝ "ΑΦΙΣΑ" ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΜΑΣ" που υλοποιήθηκε από τις Διευθύνσεις Π.Ε. Γ΄ και Δ΄ Αθήνας τη σχολική χρονιά 2017-2018»

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


ΑΦΙΣΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                               ΑΦΙΣΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
    Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ                                              Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
-----------------------------------------------------------------------------------------

1)Τις περισσότερες καρδούλες τις συνέλεξε η αφίσα που δημιουργήθηκε από τους μαθητές του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου για παιδιά με Εγκεφαλική Παράλυση Αργυρούπολης η οποία συνέλεξε 3313 ❤❤❤.


2)Ακολουθεί η αφίσα που σχεδιάστηκε από τους μαθητές του 20ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου η οποία συνέλεξε 2679 ❤❤❤.


2)Και συνεχίζει η αφίσα που σχεδιάστηκε από τις μαθήτριες Σταυρούλα Παρλιάρου και Δέσποινα Κουνούπη (Ε1) του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πετρούπολης η οποία συνέλεξε 1449 ❤❤❤. 
Οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ και Δ΄ Αθήνας, Ελένη Νιάρχου και Νίκος Στεφανόπουλος συγχαίρουν ΌΛΑ τα σχολεία, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία θετικής επιλογής με καρδούλες. 

Στο κάλεσμα για σχεδιασμό αφίσας ανταποκρίθηκαν πολλοί εκπαιδευτικοί με τους μαθητές τους. Οι μαθητές εκφράστηκαν περισσότερο από δημιουργικά! Έστειλαν τα δικά τους μηνύματα για μείωση της χρήσης του χαρτιού, φιλοτεχνώντας αφίσες με μηνύματα και συνθήματα.
           
Όλες οι μαθητικές δημιουργίες είναι αναρτημένες στον ιστότοπο  https://padlet.com/elniarchou/kqjwfnrop3c2  .

Δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία θετικής επιλογής με καρδούλες είχαν όλοι οι γονείς, συγγενείς και φίλοι των μαθητών. Στόχος ήταν να δημοσιοποιηθεί η δουλειά των σχολείων και να λειτουργήσει ως κίνητρο στους μαθητές και τους γονείς τους ώστε να εμπλακούν δημιουργικά στην εν λόγω διαδικασία. Η πολύ μεγάλη συμμετοχή στη διαδικασία θετικής επιλογής με καρδούλες έβγαλε νικητές όλους τους συμμετέχοντες και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκρισή τους στο κάλεσμά μας.

Σε όλες τις σχολικές μονάδες που καλλιτέχνησαν αφίσες, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές/τριες θα αποδοθούν έπαινοι συμμετοχής από τα Γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

Το μήνυμα για μείωση της χρήσης χαρτιού κατάφερε να διαχυθεί σε πολύ κόσμο με τη συμβολή όλων σας.

Σας ευχαριστούμε!!!!

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο επιμορφωτικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» στις 17/3/2018

Σας ενημερώνουμε ότι οι παρακάτω εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν στο επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που θα υλοποιηθεί το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 και ώρα 10.00-13.00 με θέμα: «Υλοποίηση υπαίθριων δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε αδόμητους χώρους». Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο Πάρκο Αντώνης Τρίτσης στο Ίλιον (Aίθουσα Οινοποιείο (δίπλα στην είσοδο του «Κέντρου της Γης» και απέναντι από το κανάλι του Πάρκου)-Οδηγίες πρόσβασης στο πάρκο: http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?aID=362 ).

«ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑΤΑ 2018» στο Πάρκο «Α. Τρίτσης» στις 18/03/2018

     

     Η Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης υποδέχεται την Άνοιξη και τους προάγγελούς της, τα χελιδόνια, υποστηρίζοντας τη δράση της «Ορνιθολογικής», τα «Χελιδονίσματα».  
Σκοπός των «Χελιδονισμάτων» είναι τα παιδιά να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τον ερχομό των χελιδονιών, να ενημερωθούν για το μακρύ τους ταξίδι και να τα βοηθήσουν φτιάχνοντας φωλιές από πηλό. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πάρκο «Α. Τρίτσης» στο Ίλιον  την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018, ώρες 11.00 – 13.00 σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, τον Φορέα Διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου «Α. Τρίτσης», τους «Φίλους του Πάρκου» και την υποστήριξη της Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας. Η διανομή του πηλού και η κατασκευή της χελιδονοφωλιάς από παιδιά και γονείς θα γίνεται στον ανοιχτό χώρο δίπλα στο κανάλι και μπροστά στο Γυμναστήριο του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού στο κέντρο του Πάρκου.

Εθελοντές θα δίνουν τις βασικές οδηγίες για την κατασκευή των χελιδονοφωλιών και τα ενημερωτικά έντυπα για τα χελιδόνια καθώς και θα διορθώνουν τις φωλιές των μαθητών,  οι οποίοι θα τις πάρουν μαζί τους και θα τις τοποθετήσουν στο σχολείο ή στο σπίτι τους, αφού στεγνώσουν, προσφέροντας στα χελιδόνια έτοιμη κατοικία. Δείτε το www.ornithologiki.gr/page_cn.php?aID=1915Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΙΣ 16,17 & 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018ΥΠΟΨΗ όσων εκπαιδευτικών έχουν αιτηθεί να συμμετάσχουν στο εν λόγω σεμινάριο.

Σας ενημερώνουμε ότι το επιμορφωτικό σεμινάριο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των προσφύγων που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 16, 17 & 18 Μαρτίου 2018 στο 8ο Γυμνάσιο Περιστερίου ακυρώνεται για οργανωτικούς λόγους, που αφορούν την υλοποίησή του με όρους ισότιμης συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων.
​ Σε περίπτωση που επικοινωνήσουν από τον Φορέα κατευθείαν στα προσωπικά σας e-mail, να γνωρίζετε ότι το σεμινάριο δεν υλοποιείται με τη συνεργασία και την υποστήριξη της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας.Ευχαριστούμε για την πρόθεσή σας​ να συμμετάσχετε σε άλλη μια διοργάνωση των τμημάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018

Επιμορφωτικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» στις 17/3/2018Η Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας δια της Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία διοργανώνει επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 και ώρα 10.00-13.00 με θέμα:
 «Υλοποίηση υπαίθριων δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε αδόμητους χώρους»
Κεντρικός στόχος του σεμιναρίου είναι η ενίσχυση των γνώσεων των συμμετεχόντων όσο αφορά την αναγνώριση και παρατήρηση χαρακτηριστικών ειδών πουλιών της πόλης, την αξιολόγηση της ποιότητας ενός πάρκου για τον άνθρωπο και την άγρια ζωή και η διερεύνηση της προοπτικής υλοποίησης ενός ετήσιου σχολικού προγράμματος για την ανάδειξη των αδόμητων χώρων. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με τα προγράμματα που υλοποιεί η Ορνιθολογική στο Πάρκο «Α.Τρίτσης», θα πάρουν μέρος σε υπαίθριες δραστηριότητες και θα λάβουν ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό.
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο Πάρκο Αντώνης Τρίτσης στο Ίλιον (Aίθουσα Οινοποιείο (δίπλα στην είσοδο του «Κέντρου της Γης» και απέναντι από το κανάλι του Πάρκου)-Οδηγίες πρόσβασης στο πάρκο: http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?aID=362 ).

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα  https://goo.gl/forms/ONeIt2zPqr7NuIMH2  έως την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018.