Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018

Master classes τραγουδιού για τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων, διοργανώνει σε συνεργασία με τη διεθνούς φήμης σοπράνο Αλεξάνδρα Γκράβας, master classes τραγουδιού για τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν απογευματινές ώρες ή Σαββατοκύριακο και η συμμετοχή των μαθητών είναι προαιρετική. Οι ακριβείς ημερομηνίες των μαθημάτων θα καθοριστούν με νεότερη ανακοίνωση.
Στόχος της δράσης είναι αφενός μεν η ανάδειξη και καλλιέργεια του μουσικού ταλέντου των μαθητών και των ιδιαίτερων μουσικών τους κλίσεων, αφετέρου δε η αισθητική καλλιέργεια και πολιτισμική εμπειρία που απορρέει από την αλληλεπίδραση των μαθητών με καταξιωμένους καλλιτέχνες.   
Ο προγραμματισμός της δράσης θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς μουσικής, που επιθυμούν να συμμετάσχουν με μαθητές τους. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών μουσικής θεωρείται καίριος για την επιτυχία της δράσης, καθώς είναι εκείνοι που μπορούν να κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και των γονέων των σχολικών μονάδων στις οποίες υπηρετούν και να συμβάλουν στην περαιτέρω καλλιέργεια των μουσικών δεξιοτήτων ταλαντούχων μαθητών ή μαθητών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μουσική και ειδικότερα για το τραγούδι.
Για τον σκοπό αυτό οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μουσικής καλούνται να δηλώσουν στην ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα https://goo.gl/forms/6F7L95C1NvvNuAan1 την επιθυμία τους να συμμετάσχουν στη διοργάνωση. Για τον καλύτερο συντονισμό της δράσης θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης στον χώρο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας (2ος όροφος) την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018. Σκοπός της συνάντησης είναι η ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων για τη διοργάνωση των μαθημάτων και τη διάχυση της δράσης στις κατά τόπους σχολικές κοινότητες. Η παρουσία των εκπαιδευτικών μουσικής στη συνάντηση κρίνεται εξαιρετικά σημαντική. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μουσικής να τηλεφωνήσουν στην κ. Ελένη Νιάρχου (6937463507) ή στην κ. Μαρία Μαγαλιού (6906066316) για να ενημερωθούν σχετικά με τη δράση. Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών μουσικής στην εν λόγω δράση είναι προαιρετική.
Κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η προσφορά της κ. Γκράβας να ακούσει, να εμπνεύσει και να καθοδηγήσει τους μαθητές των σχολείων της Διεύθυνσής μας, ώστε να ανακαλύψουν τις μουσικές δεξιότητες και ικανότητές τους και να ενθαρρυνθούν για την περαιτέρω καλλιέργειά τους.
Μπορείτε να δείτε το βιογραφικό της κ. Γκράβας στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.alexandragravas.com/index.php/biography.html .


Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018

«STOP στην πλαστική και χάρτινη σακούλα μιας χρήσης!!!»

         
  (εγχειρίδιο σε μορφή pdf)
   Η Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Π.Ε. Δ΄ Αθήνας δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αναλαμβάνουν δράση για την αντιμετώπιση του προβλήματος που παρουσιάζεται από τη ρύπανση που προκαλεί η  χρήση της πλαστικής σακούλας.  Το θέμα της εκστρατείας είναι:


«STOP στην πλαστική και χάρτινη σακούλα μιας χρήσης!!!

(Ηλεκτρονική μορφή: https://sway.com/arCwgvP42jJF8pV3)    

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ευθύνη και ηθικό χρέος
για όλους μας. Το χρέος να προστατέψουμε τον πλανήτη και να τον διατηρήσουμε για τις επόμενες γενιές.
Συνεπώς ας κάνουμε υπεύθυνες επιλογές για έναν ζωντανό πλανήτη!!!

Η εκστρατεία λαμβάνει υπόψη την παγκόσμια διάσταση της Εκπαίδευσης για την Αειφορία και την ανάγκη συμπεριφοριστικής αλλαγής εκ μέρους των πολιτών καθώς και την ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σύμφωνα με τον νόμο που υπερψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 28 Απριλίου 2015, (Οδηγία 720/2015) και αφορά τη μείωση, κατά το ήμισυ μέχρι το 2019, της χρήσης της πλαστικής σακούλας. Η χώρα μας από την 1η Ιανουαρίου 2018, σύμφωνα με την κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 180036/952/10-8-2017- ΦΕΚ Β' 2812/10.8.2017,  παύει τη δωρεάν διάθεση στους καταναλωτές των πλαστικών σακουλών μεταφοράς και απαγορεύει κάθε προωθητική ενέργεια εκ μέρους των εμπόρων που αναιρεί, αμέσως ή εμμέσως, τα προβλεπόμενα για τις σχετικές υποχρεώσεις.

Σκοπός της εκστρατείας:

Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας για τις δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την αυξημένη κατανάλωση λεπτών πλαστικών και χάρτινων σακουλών μεταφοράς που βλάπτουν ανεπανόρθωτα τα οικοσυστήματα και την τεράστια ανάγκη συμμόρφωσης με την οδηγία 2015/720/ΕΕ για περιβαλλοντικούς λόγους.

 

Στόχοι της εκστρατείας:

 • Κατανόηση του υπάρχοντος προβλήματος και της ανάγκης αλλαγής στάσης και συμπεριφοράς για την προστασία του περιβάλλοντος
 • Ενημέρωση σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της χρήσης χάρτινων και πλαστικών σακουλών μεταφοράς μιας χρήσης
 • Ενημέρωση για τις επιλογές και τις δυνατότητες που υπάρχουν
 • Υιοθέτηση καλών πρακτικών για τον περιορισμό της χρήσης των πλαστικών και χάρτινων σακουλών μιας χρήσης
 • Συνειδητοποίηση της επίδρασης της ανθρώπινης δραστηριότητας στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προβλημάτων
 • Συνειδητοποίηση ότι η συλλογική ευθύνη και η συλλογική συνείδηση συμβάλλουν στο μέλλον  του πλανήτη
 • Ανάπτυξη αισθήματος προσωπικής και κοινωνικής ευθύνης σε θέματα διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος
 • Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας

 

Τρόποι υλοποίησης:

Στο συνημμένο εγχειρίδιο εμπεριέχονται πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα της μόλυνσης από τη τσάντα μιας χρήσεως, που έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία, καθώς και πλήθος δραστηριοτήτων - φύλλων εργασίας όπου ο εκπαιδευτικός δύναται να υλοποιήσει με τους μαθητές του στην τάξη με σκοπό την κατανόηση της ανάγκης μείωσης της χρήσης πλαστικής και χάρτινης σακούλας μιας χρήσης.  
Η εκστρατεία κατά της πλαστικής και χάρτινης σακούλας μιας χρήσης καθώς και η εκστρατεία Μείωσης της Χρήσης Χαρτιού στο Σχολείο είναι αλληλένδετες και ουσιώδης για τη διάσωση του περιβάλλοντος και της ίδιας μας της ζωής. Συνεπώς ας κάνουμε Υπεύθυνες επιλογές για έναν ζωντανό πλανήτη.

Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

«Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ πάει σχολείο- πραγματοποίηση επισκέψεων σε σχολικές μονάδες της Δ.Π.Ε. Γ΄ Αθήνας»

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας διά της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης συνεργάζεται με τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ, ο οποίος θα υλοποιήσει πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις των σχολείων της Διεύθυνσής μας, για τα μεγάλα άγρια θηλαστικά που απειλούνται με εξαφάνιση (αρκούδα, λύκος), στα δασικά οικοσυστήματα, στο δάσος και το νερό κ.ά.
Σκοπός του προγράμματος είναι να προσανατολίσει τα παιδιά στην αναζήτηση ενός νέου κώδικα αξιών που θα εξασφαλίζει την ισορροπία στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη ζωή. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσουν οι μαθητές ότι τα άγρια ζώα χρειάζονται το σεβασμό μας και ότι δεν είναι κατοικίδια.
Η παιδαγωγική ομάδα του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ θα υλοποιήσει τις επισκέψεις στα σχολεία της Διεύθυνσής μας κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Αθήνα από 5 Μαρτίου – 16 Μαρτίου 2018. Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο για την παιδαγωγική του καταλληλότητα από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Αρ. Πρωτ.: 220729/Δ2/14-12-2017).

Για τη συμμετοχή στο παραπάνω εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται και διδάσκουν σε Ε΄ ή ΣΤ΄ τάξη, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στον ακόλουθο σύνδεσμο https://goo.gl/forms/NskgzU6WI82BCfJs2 έως την Πέμπτη 15/02/2018.

Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018

«Πρόσκληση σε διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο στο ΚΠΕ Λαυρίου στις 23-24 Φεβρουαρίου 2018»


Η Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας δια της Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Κ.Π.Ε. Λαυρίου και τις διευθύνσεις: Α/θμια Αν. Αττικής, Β/θμια Αν. Αττικής, Α/θμια Α’ Αθήνας,  Α/θμια Β’ Αθήνας, Β/θμια Β’ Αθήνας, Β/θμια Γ’ Αθήνας, Β/θμια Δυτ. Αττικής και Β/θμια Ν. Κυκλάδων, συνδιοργανώνει διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο στις 23-24 Φεβρουαρίου 2018 με θέμα:
‘Περιβάλλον και Ηθική: διερευνώντας αξίες, υιοθετώντας νέες οπτικές’


Βασική επιδίωξη του σεμιναρίου είναι να διερευνήσει τις αξίες που διέπουν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφορία, με στόχο να δοθούν εκπαιδευτικά εργαλεία και θεωρητικό υπόβαθρο, έτσι ώστε οι αξίες αυτές να διαπερνούν με σαφή τρόπο τα προγράμματα που υλοποιούνται στα σχολεία.
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί και τις 2 ημέρες στους χώρους των σχολείων: Ειδικό Γυμνάσιο-ΓΕ.Λ. Κωφών & Βαρηκόων Αγίας Παρασκευής και Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Αγίας Παρασκευής και για Κωφούς - Βαρήκοους Μαθητές (Πίνδου 27, Αγία Παρασκευή Αττικής – δίπλα στη στάση του μετρό ‘Δουκίσσης Πλακεντίας’).Για τους εισηγητές και τους εκπαιδευτικούς που προέρχονται από περιοχές εκτός Αττικής υπάρχει η δυνατότητα διανυκτέρευσης στον ξενώνα του ΚΠΕ στο Λαύριο για περιορισμένο αριθμό ατόμων.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα https://goo.gl/forms/e27zppVjycYAjJ8J3 έως την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018.  

Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018

Eπιμορφωτικό σεμινάριο “Ζώντας Όλοι Μαζί” σε συνεργασία με το British Council και την UNICEF

     Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας διοργανώνει σε συνεργασία με το British Council και την UNICEF επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα
                               «Ζώντας Όλοι Μαζί»
     Στο σεμινάριο οι εκπαιδευτικοί θα εξοικειωθούν με εργαλεία ένταξης και διαπολιτισμικού διαλόγου καθώς και με βασικές αρχές της προστασίας του παιδιού, ενημερωμένων πρακτικών σε σχέση με το παιδικό τραύμα και δημιουργίας ανθεκτικών τάξεων. Στο πλαίσιό του θα διερευνηθούν επίσης οι κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί και θα πραγματοποιηθούν βιωματικές δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ίδιες/οι με τις/τους μαθήτριες/τές τους. Με το πέρας του σεμιναρίου θα δοθεί το εκπαιδευτικό υλικό καθώς και βεβαίωση συμμετοχής.
     Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί κατά το συνημμένο πρόγραμμα στο 20ό Δ.Σ. Περιστερίου (χάρτης σχολείου: https://goo.gl/maps/R36g3u9uZSU2) την Πέμπτη 8 και την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 16:00-20:00 με τη συμμετοχή 30 εκπαιδευτικών. Απευθύνεται σε όλες/ους τις/τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας. Προτεραιότητα θα δοθεί σε εκπαιδευτικούς που υποδέχονται παιδιά πρόσφυγες/μετανάστες (στις πρωινές τάξεις, τάξεις υποδοχής, ΔΥΕΠ).
     Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σεμινάριο καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής στον σύνδεσμο https://goo.gl/forms/Mde7w4hFXFmkU37B3 έως και την Παρασκευή 02/02/2018. Το έγγραφο με τον κατάλογο των συμμετεχουσών/όντων εκπαιδευτικών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας την Δευτέρα 05/02/2018.

Έγγραφο Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας και πρόγραμμα σεμιναρίου...

Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018

«Τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο στο Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης στις 8, 9, και 10 Μαρτίου 2018»

          

         Η Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας δια της Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης και τις Α/θμιες Διευθύνσεις Α΄, Β΄ και Δ΄ Αθηνών, συνδιοργανώνει τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης  (Μπουμπουλίνας 3, τηλ. 2109959250) στις 8, 9, και 10  Μαρτίου 2018 με θέμα:
«Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία: Διαχείριση φυσικών οικοσυστημάτων γειτονικών στις πόλεις, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής και αειφορική ανάπτυξη»

Τα προγράμματα που θα αναπτυχθούν θα είναι:
α. «Το νερό – η θάλασσα»
β. «Το νερό – τα ρέματα», που απασχολούν και φέτος ιδιαίτερα τη χώρα και την Αττική.
         Το σεμινάριο απευθύνεται συνολικά σε εξήντα (42) εκπαιδευτικούς και από τις τέσσερις Δ/νσεις. Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας θα συμμετάσχουν δέκα (10) εκπαιδευτικοί. Θα δοθεί φάκελος με αναλυτικό πρόγραμμα, γραφική ύλη και θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης σε όσους παρακολουθήσουν όλες τις ημέρες και ώρες του σεμιναρίου. Προτεραιότητα θα δοθεί στους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν ξαναεπιμορφωθεί στο ΚΠΕ Αργυρούπολης. Σχετικό εκπαιδευτικό υλικό του ΚΠΕ είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.kpea.gr.
Οι εργασίες του σεμιναρίου θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Αργυρούπολης (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες διδασκαλίας) και στο πεδίο (Ακτή Αλίμου και Ρέμα Γερουλάνου ή Πικροδάφνης).
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα https://goo.gl/forms/13HM1HBUrOBefUOh1  έως τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018.  
Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ (www.kpea.gr) για οδηγίες συγκοινωνιακής σύνδεσης και οδικής προσέλευσης στο ΚΠΕ Αργυρούπολης. Σημειώνουμε ότι λειτουργεί ο Σταθμός του Μετρό «ΑΛΙΜΟΣ» δύο δρόμους κάτω από το ΚΠΕ Αργυρούπολης που διευκολύνει σημαντικά την πρόσβαση των εκπαιδευτικών.
               

«Διοργάνωση μονοήμερου βιωματικού σεμιναρίου στην Ακράτα στις 03 Μαρτίου 2018 »

          Οι Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης Γ΄ και Δ΄ Αθήνας δια των Υπευθύνων Π.Ε. διοργανώνουν μονοήμερο βιωματικό θεματικό Σεμινάριο – Εργαστήριο με θέμα:

Το σεμινάριο είχε αρχικά προγραμματισθεί για τις 18 Νοεμβρίου 2017, αναβλήθηκε όμως λόγω εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών.


Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί  το Σάββατο 03 Μαρτίου 2018  , στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Ακράτας, στη λίμνη Τσιβλού και στη Ζαρούχλα.  Από την Δ/νσή μας θα συμμετάσχουν 25 εκπαιδευτικοί.
Προϋπόθεση  για τη παρακολούθηση του σεμιναρίου, είναι η δυνατότητα των εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν στην πεζοπορία διάρκειας δυόμισι (2,5) ωρών στα μονοπάτια της λίμνης Τσιβλού. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλα ρούχα και παπούτσια καθώς, επίσης, και με σακίδιο.

                Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που είχαν δηλώσει αρχικά συμμετοχή να επιβεβαιώσουν την επιθυμία τους να συμμετέχουν στο σεμινάριο, στο τηλέφωνο 2105447966 ή στο email: elniarchou@gmail.com έως την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018. Τυχόν ακυρώσεις θα συμπληρωθούν από εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν και δεν είχαν δηλώσει αρχικά. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί  που για πρώτη φορά επιθυμούν συμμετοχή στο σεμινάριο παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα https://tinyurl.com/y886qhht έως την Παρασκευή 2 Φεβρουάριου 2018.
                          Το ΚΠΕ θα καλύψει τις δαπάνες του σεμιναρίου στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ΄Ένωση (ΕΚΤ) & από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες θα αφορούν:
·      προσφορά καφέ, βουτημάτων, αναψυκτικών και χυμών
·      προσφορά σάντουιτς και νερού για τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της διαδρομής στο πεδίο
    Οι δαπάνες μετακίνησης των επιμορφούμενων καθώς και η δαπάνη του γεύματος θα καλυφθούν από τους ίδιους.


Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

«Εκστρατεία Μείωσης της Χρήσης του Χαρτιού στο σχολείο»

             
                                                                                                                  (εγχειρίδιο σε μορφή pdf)

     Η Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Π.Ε. Δ΄ Αθήνας δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης διοργανώνουν:

 Εκστρατεία Μείωσης της Χρήσης του Χαρτιού στο σχολείο!!!

Αρκούν μόνο μικρές αλλαγές στις καθημερινές μας συνήθειες για να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών και των περιβαλλοντικών καταστροφών που προκαλούνται από την παραγωγή του χαρτιού.
                                                                                            
(Ηλεκτρονική μορφή: https://sway.com/dSTf4FE8rE7zj7dG)    
Η Εκστρατεία λαμβάνει υπόψη την παγκόσμια διάσταση της Εκπαίδευσης για την Αειφορία και την ανάγκη συμπεριφοριστικής αλλαγής εκ μέρους των πολιτών.

Σκοπός της εκστρατείας:
Σκοπός της Εκστρατείας είναι η μείωση της χρήσης χαρτιού για την καταπολέμηση των περιβαλλοντικών καταστροφών που προκαλούνται από την παραγωγή του χαρτιού.
Η κυριότερη αφορμή για την υλοποίηση της Εκστρατείας είναι οι μεγάλες ποσότητες χαρτιού που καταναλώνονται στον χώρο του σχολείου είτε με τη μορφή εγγράφων σε επίπεδο Διευθυντή Σχολείου και Συλλόγου Διδασκόντων είτε υποστηρικτικών φυλλαδίων σε επίπεδο τάξης.

 Στόχοι Εκστρατείας:

 • Κατανόηση του υπάρχοντος προβλήματος και της ανάγκης αλλαγής στάσης και συμπεριφοράς για την προστασία του περιβάλλοντος
 • Υιοθέτηση πρακτικών μείωσης της κατανάλωσης χαρτιού
 • Συνειδητοποίηση της επίδρασης της ανθρώπινης δραστηριότητας στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προβλημάτων
 • Συνειδητοποίηση ότι η συλλογική ευθύνη και η συλλογική συνείδηση συμβάλλουν στο μέλλον  του πλανήτη
 • Ανάπτυξη αισθήματος προσωπικής και κοινωνικής ευθύνης σε θέματα διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος
 • Ευαισθητοποίηση στο θέμα της αλόγιστης χρήσης της κατανάλωσης χαρτιού
 • Υιοθέτηση ενός αειφορικού τρόπου ζωής με ηθική ευθύνη και σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας

Τρόποι υλοποίησης:

Στο συνημμένο εγχειρίδιο εμπεριέχονται πλήθος προτάσεων από τις οποίες μπορούν οι εκπαιδευτικοί σε επίπεδο τάξης και σχολικής μονάδας να επιλέξουν όσες επιθυμούν και δύνανται να υλοποιήσουν ώστε να μειωθεί η κατανάλωση χαρτιού. Στόχος είναι κάθε χρονιά να ακολουθούνται όλο και περισσότερες προτάσεις έως ότου το σχολείο να καταστεί περιβαλλοντικά αειφόρο και να προβεί σε εξοικονόμηση χρημάτων από τον σχολικό προϋπολογισμό.Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2018

Πρόσκληση σε επιμορφωτικό μονοήμερο σεμινάριο στο ΚΠΕ Ελευσίνας με θέμα «Εμπλουτίζοντας την περιβαλλοντική εκπαίδευση με το STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)» στις 3-2-2018Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας και τις  Διευθύνσεις ΠΕ Α΄ Αθήνας, Δυτ. Αττικής και Πειραιά καθώς και ΔΔΕ Γ΄ Αθήνας και Δυτ. Αττικής διοργανώνει μονοήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για 60 εκπαιδευτικούς με θέμα:

«Εμπλουτίζοντας την περιβαλλοντική εκπαίδευση με το STEM       (Science, Technology, Engineering and Mathematics)»
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στους χώρους του ΚΠΕ Ελευσίνας (Κοντούλη 60, Ελευσίνα) στις 3 Φεβρουαρίου 2018 (09.00-18.30).
Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του σεμιναρίου  είναι  η απόκτηση γνώσης για το περιεχόμενο, τα  χαρακτηριστικά και τις εφαρμογές του STEM, η σύνδεση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με το STEM και η παιδαγωγική αξιοποίηση των παραπάνω σε εκπαιδευτικά προγράμματα για το περιβάλλον και την αειφορία. 

Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν 10 εκπαιδευτικοί από την Διεύθυνσή μας, γι’ αυτό και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018 στον σύνδεσμο  https://goo.gl/forms/ThvQiqWam0eTiT0J3 .