ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2015-2016 ...  προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί της Δ/νσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας στα σχολεία τους.
2014-2015 ... προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί της Δ/νσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας στα σχολεία τους.
2013-2014 ... προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί της Δ/νσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας στα σχολεία τους.
2012-2013 .... προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί της Δ/νσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας στα σχολεία τους.

2011- 2012 ..... προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί της Δ/νσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας στα σχολεία τους.

2010- 2011 .... προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί της Δ/νσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας στα σχολεία τους.

2009- 2010 ..... προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας στα σχολεία τους.