Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

«Αποτελέσματα Μαθητικού Διαγωνισμού Έκφρασης και Δημιουργίας “Παιδικά Μολύβια για το περιβάλλον” που υλοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2016-2017»ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το  1ο  βραβείο του Μαθητικού Διαγωνισμού Έκφρασης & Δημιουργίας “Παιδικά Μολύβια για το περιβάλλον”, που υλοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2016-2017, απονέμεται στους  μαθητές και τις μαθήτριες του 12ου Νηπιαγωγείου Συκεών και την εκπαιδευτικό τους κ. Μαρία Κοτοπούλου, για τη συμμετοχή τους με το εικονογραφημένο ποίημα « Ο άνθρωπος ‘φίλος’ με τα σκουπίδια».

Το 2ο  βραβείο του Μαθητικού Διαγωνισμού Έκφρασης & Δημιουργίας “Παιδικά Μολύβια για το περιβάλλον”, που υλοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2016-2017, απονέμεται στους  μαθητές και τις μαθήτριες του 14ου Νηπιαγωγείου Πετρούπολης και την εκπαιδευτικό τους κ. Σταματία Γιώγου, για τη συμμετοχή τους με τη φωτογραφία «Το χρυσό μυστρί της φαντασίας».

Το 3ο  βραβείο του Μαθητικού Διαγωνισμού Έκφρασης & Δημιουργίας “Παιδικά Μολύβια για το περιβάλλον”, που υλοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2016-2017, απονέμεται στους μαθητές και τις μαθήτριες του 14ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου και την εκπαιδευτικό τους κ. Ειρήνη Τσιριμιάγκου, για τη συμμετοχή τους με τη φωτογραφία «Ο τοίχος της αλληλεγγύης».Στο Διαγωνισμό, που έτυχε ιδιαίτερης ανταπόκρισης από εκπ/κούς-μαθητές/τριες και αποτέλεσε κίνητρο για συνεργασία και δημιουργική έκφραση, συμμετείχαν περισσότερες από 50 σχολικές ομάδες. Οι μαθητές εκφράστηκαν περισσότερο από δημιουργικά! Έστειλαν τα δικά τους  μηνύματα για το περιβάλλον, φωτογραφίζοντας εικόνες του περιβάλλοντός τους που θέλουν να διατηρήσουν και εικόνες που θέλουν να αλλάξουν, φιλοτεχνώντας αφίσες με μηνύματα-συνθήματα και παράγοντας τα δικά τους γραπτά κείμενα για το περιβάλλον.
           
Όλες οι μαθητικές δημιουργίες αναρτήθηκαν στο ιστολόγιο του Διαγωνισμού http://diagonismos-periballon.blogspot.gr/.
Δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία είχαν όλοι οι γονείς, συγγενείς και φίλοι των μαθητών. Στόχος ήταν να δημοσιοποιηθεί η δουλειά των σχολείων και να λειτουργήσει ως κίνητρο στους μαθητές και τους γονείς τους ώστε να εμπλακούν δημιουργικά στην εν λόγω διαδικασία. Η πολύ μεγάλη συμμετοχή στην ψηφοφορία (186.684 ψήφοι) έβγαλε νικητές όλους τους συμμετέχοντες και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκρισή τους στο κάλεσμά μας.

Σε όλες τις σχολικές μονάδες που συμμετείχαν, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές/τριες θα αποδοθούν έπαινοι συμμετοχής στον Διαγωνισμό από τα Γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

Η Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού συγχαίρει ΌΛΑ τα σχολεία, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017»

       Ενόψει της επερχόμενης λήξης της σχολικής χρονιάς, καταρχάς επιθυμούμε  να ευχαριστήσουμε τους εκπαιδευτικούς για τη συνεργασία τους κατά την υλοποίηση των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων καθώς και για τη συμμετοχή τους στα επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώθηκαν από τις Υπεύθυνες  Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσής μας.
Σχετικά με τον απολογισμό  των Προγραμμάτων, την υποβολή παραδοτέων και την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων επισημαίνονται τα εξής:

 1)ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
          Οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν εγκεκριμένα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα απολογισμού των Προγραμμάτων ως την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 στους παρακάτω συνδέσμους:
·      https://goo.gl/forms/L0IkKt3Q5Ep9PH4m1 για τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
·      https://goo.gl/forms/3FkZrQ1jAz611fn33   για τα Προγράμματα Αγωγής Υγείας
·      https://goo.gl/forms/fMOdkMvMdNVnxhex1  για τα Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων
        Επισημαίνεται ότι για κάθε Πρόγραμμα υποβάλλεται ξεχωριστή φόρμα απολογισμού. Σε περίπτωση που το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε από ομάδα εκπαιδευτικών, η φόρμα θα συμπληρωθεί από κοινού.
    2) ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
      Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι παρήγαγαν εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή παρακαλούνται να το αποστείλουν στα Γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων, ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίησή του κατά την υλοποίηση Προγραμμάτων σχετικής θεματολογίας. Σε περίπτωση που το σύνολο των δράσεων και των δραστηριοτήτων του Προγράμματος καθώς και το παραχθέν υλικό έχουν αναρτηθεί σε ιστότοπο που έχει δημιουργηθεί γι’ αυτόν τον σκοπό, οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν στις Υπεύθυνες Σχολικών Δραστηριοτήτων τον σχετικό σύνδεσμο (link). Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να αποσταλεί μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.

3) ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Όσον αφορά την έκδοση βεβαιώσεων υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2016-2017 ισχύουν τα κάτωθι, σύμφωνα με την ως άνω σχετική Εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.:
«Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κάθε σχολικής μονάδας, η παιδαγωγική ομάδα κάθε προγράμματος παρουσιάζει σε ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων τον απολογισμό της, ώστε να διαχέονται οι καλές πρακτικές εντός της σχολικής μονάδας. Επίσης, ο/η Συντονιστής/στρια κάθε προγράμματος καταθέτει μια έκθεση απολογισμού στον αντίστοιχο Υπεύθυνο και ο Διευθυντής του Σχολείου ενημερώνει εγγράφως τον/τους Υπεύθυνο/ους Σχολικών Δραστηριοτήτων και τους Υπευθύνους ΣΕΠ των ΚΕΣΥΠ για την ολοκλήρωση ή μη των προγραμμάτων του σχολείου, σύμφωνα με το Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος που είχε υποβληθεί στην αρχή του σχολικού έτους. Στη συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω ενημέρωση χορηγείται Βεβαίωση Υλοποίησης Προγράμματος με τις υπογραφές του Διευθυντή Εκπ/σης και του Υπευθύνου ΑΥ/ΠΕ/ ΠΘ/Σχολικών Δραστηριοτήτων/ΣΕΠ-ΚΕΣΥΠ».
Ως εκ τούτου, οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων και οι Προϊστάμενες των Νηπιαγωγείων καλούνται να συμπληρώσουν το συνημμένο «Ενημερωτικό έντυπο επιβεβαίωσης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2016-2017» και να το υποβάλουν σε έντυπη μορφή στο Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων ως την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017.
Επισημαίνεται ότι απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων υλοποίησης Προγραμμάτων είναι η εμπρόθεσμη συμπλήρωση και υποβολή:
·         της ηλεκτρονικής φόρμας απολογισμού των Προγραμμάτων από τους εκπαιδευτικούς και

·         του ενημερωτικού εντύπου επιβεβαίωσης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων. 

Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

«Έναρξη ηλεκτρονικής διαδικασίας ψηφοφορίας του Μαθητικού Διαγωνισμού Έκφρασης και Δημιουργίας "Παιδικά μολύβια για το περιβάλλον" για τη σχολική χρονιά 2016-2017»

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σας ενημερώνει για την έναρξη της ηλεκτρονικής διαδικασίας ψηφοφορίας του Μαθητικού Διαγωνισμού Έκφρασης και Δημιουργίας "Παιδικά μολύβια για το περιβάλλον" για τη σχολική χρονιά 2016-2017, ώστε να επιλεχθούν οι τρεις επικρατέστερες συμμετοχές.
Στην ψηφοφορία δύνανται να συμμετάσχουν όλοι οι συμμετέχοντες, καθώς και οι γονείς-συγγενείς των μαθητών που συμμετείχαν στον διαγωνισμό. Οι τρεις (3) επικρατέστερες μαθητικές δημιουργίες θα βραβευθούν. 
Η ψηφοφορία θα ξεκινήσει στις 16/5/2017 στις 10.00 π.μ. και θα διαρκέσει μέχρι τις 23/5/2017 στις 10.00 π.μ.
Τις φωτογραφίες μπορείτε να τις δείτε αναρτημένες στον ιστοχώρο http://diagonismos-periballon.blogspot.gr/ (στη δεξιά πλευρά του) πατώντας πάνω στην εικόνα της φωτογραφικής μηχανής.
Αριστερά του ιστοχώρου βρίσκεται ένα vote gadget, το οποίο περιλαμβάνει όλους τους αριθμούς, που βρίσκονται μπροστά σε κάθε ανάρτηση φωτογραφίας π.χ. 64) Δ.Σ. Περιστερίου, ο αριθμός 64 είναι το νούμερο της φωτογραφίας που θα ψηφιστεί.
Όλοι οι συμμετέχοντες στον Μαθητικό Διαγωνισμό, σχολικές μονάδες, υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί και μαθητές, θα λάβουν τιμητικό έπαινο για τη συμμετοχή τους. Επίσης, θα εκδοθούν σε μορφή e-book από τις Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας και Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Ευχαριστούμε για συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων και ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλες τις συμμετοχές!