Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

«Σεμινάριο για τον Σχολικό Κήπο»

ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ "Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ" ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
Οι Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Γ΄ Αθήνας και η Α/θμια  Δυτικής Αττικής, δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπ/σης, διοργανώνουν επιμορφωτικό σεμινάριο 8 ωρών για τα μέλη των τοπικών δικτύων: «Ο σχολικός κήπος των χρωμάτων και των αρωμάτων» (Α/θμια Γ΄ Αθήνας), «Σχολικοί Λαχανόκηποι: Καλλιεργώ  μέρος της τροφής μου» (Β/θμια Γ΄ Αθήνας) και «Ο κήπος της Αειφορίας» (Α/θμια Δυτ. Αττικής).
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1η Νοεμβρίου 2014 από τις 8:00 έως τις 18:00 στο Κέντρο Ελληνισμού- Ίδρυμα Δαμιανός, που βρίσκεται στον Σχίνο Λουτρακίου.
Το σεμινάριο στοχεύει στην διαθεματική προσέγγιση των αντίστοιχων περιβαλλοντικών προγραμμάτων, στην παροχή εφαρμόσιμων πρακτικών προτάσεων για τον σχολικό κήπο, καθώς και στη διερεύνηση της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών.
Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στα παραπάνω τοπικά δίκτυα και ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το σεμινάριο, να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα http://tinyurl.com/nk45w24 έως την Πέμπτη 30/10/ 2014.
Οι εκπαιδευτικοί θα επιβαρυνθούν με το κόστος της μετακίνησης.

Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014

Ενδεικτικά σχέδια εργασίας για την περιβαλλοντική εκπαίδευση


Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Οδηγό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σε slideshare ή σε pdf.

Επίσης στην  ιστοσελίδα http://users.sch.gr/organopoulos/sxedia_ergasias.htm μπορείτε να βρείτε μια σειρά σχεδίων εργασίας με περιβαλλοντικό περιεχόμενο. Δίνονται αναλυτικά: ο σκοπός, τα κριτήρια επιλογής του θέματος, οι στόχοι, ενδεικτικές δραστηριότητες, συνεργασίες και εκπαιδευτικό υλικό.
Όπως τονίζει ο συντάκτης “…τα παρακάτω σχέδια προγραμμάτων έχουν μεγάλο εύρος υποθεμάτων, στόχων και δραστηριοτήτων, επειδή παρατίθενται ως δειγματικά. Η ενασχόληση με πολλά υποθέματα και η επιδίωξη μεγάλου αριθμού στόχων, συνήθως δεν καθίσταται εφικτή. Σε κάθε πρόγραμμα υπάρχει κάποια σχετική οικονομία αλλά και ισορροπία ανάμεσα στα είδη των στόχων. Έτσι το πρόγραμμα δεν είναι μονοδιάστατο ως προς τον χαρακτήρα του (π.χ. μόνο γνωστικός χαρακτήρας) και έχει αυξημένες πιθανότητες να περατωθεί επιτυχώς.
Για τη σύνθεση των σχεδίων προγραμμάτων χρησιμοποιήθηκαν ως πηγές το υλικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, διαθέσιμο στο http://www.pi-schools.gr/drast/perivalontiki/ καθώς και το αναφερόμενο ως “Σχετικό εκπαιδευτικό υλικό” σε κάθε σχέδιο προγράμματος.”
Δείτε αναλυτικά τις ενότητες:

Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

“Δείκτες Αειφόρου Σχολείου: Από τη θεωρία στη δράση”- Έκδοση συλλογικού τόμου

Η έκδοση είναι ηλεκτρονική και μπορείτε να την κατεβάσετε πατώντας την εικόνα.

Στον πρόλογο του τόμου ο πρόεδρος της ΜΚΟ Αειφόρουμ Δρ. Δημήτρης Καλαϊτζίδης αναφέρει: “Στον παρόντα συλλογικό τόμο περιλαμβάνονται εργασίες τριάντα σχολείων όλων των βαθμίδων, μεταξύ των σχολείων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό Βραβείο Αειφόρου Σχολείου. Τα σχολεία ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας να συγγράψουμε ένα συλλογικό βιβλίο-τόμο το οποίο να ανακεφαλαιώνει τις δράσεις που αναπτύχθηκαν στα συμμετέχοντα σχολεία σε όλη την τριετή διάρκεια του διαγωνισμού και να δίνει ιδέες για αναπαραγωγή και βελτίωση των δράσεων. Φιλοδοξεί, λοιπόν, να αποτελέσει μια «Κιβωτό ιδεών» αφού περιέχει ιδέες για δράσεις που πραγματοποίησαν τα σχολεία.”
Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων κατά το σχολικό έτος 2014-2015...

Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης...


Έντυπο Υποβολής Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης...ΣΤΑΔΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1) Συμπλήρωση του Εντύπου Υποβολής Προγράμματος από τον/τους εκπαιδευτικό/ούς που πρόκειται να υλοποιήσουν το Πρόγραμμα. 
2) Συμπλήρωση της ηλεκτρονικής Φόρμας Υποβολής Προγράμματος στον σύνδεσμο:
 για τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης http://tinyurl.com/l7hxx85

3)Κατάθεση του Εντύπου Υποβολής Προγράμματος στην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  και στον Σχολικό Σύμβουλο της οικείας περιφέρειας.

 Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία:
·        Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση του Προγράμματος είναι η ορθή συμπλήρωση του Εντύπου Υποβολής, ιδίως όσον αφορά τους παιδαγωγικούς σκοπούς και στόχους καθώς και τη μεθοδολογία υλοποίησης του Προγράμματος.
·         Οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων και οι Προϊστάμενες των Νηπιαγωγείων οφείλουν να ελέγξουν ότι ο αριθμός των Προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει κάθε εκπαιδευτικός και μαθητής δεν υπερβαίνει τα τρία.
·         Αλλαγές όσον αφορά τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς δεν είναι δυνατόν να γίνουν ύστερα από την υποβολή των εντύπων.
·         Το Έντυπο Υποβολής Προγράμματος θα πρέπει να υπογράφεται από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας. Όταν κατατεθεί θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο της πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων (επισημαίνεται ότι υποβάλλεται ένα αντίγραφο ανά σχολική μονάδα για όλα τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και όχι για κάθε ένα ξεχωριστά). 

·         Το Έντυπο θα πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα τον Αριθμό Πρωτοκόλλου και τον Αριθμό Πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων.

Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014

Εγκύκλιος Υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2014-2015

Συμμετοχή στο τοπικό δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας με τίτλο: «Ο σχολικός κήπος των χρωμάτων και των αρωμάτων»

        Το Γραφείο  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας συνεχίζει, για τρίτη συνεχή χρονιά, τη λειτουργία του Τοπικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΤΔΠΕ) με θέμα: «Ο σχολικός κήπος των χρωμάτων και των αρωμάτων».
Τα σχολεία που επιθυμούν να παραμείνουν ή να ενταχθούν για πρώτη σχολική χρονιά  στο δίκτυο παρακαλούνται να συμπληρώσουν α) την ηλεκτρονική φόρμα http://tinyurl.com/lvfrcks β)τη συνημμένη αίτηση και να  την αποστείλουν στο φαξ 2105620037 έως την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014.   Πληροφορίες για το δίκτυο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://perivallontikagathinas.blogspot.gr/.

Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

Διήμερο εισαγωγικό σεμινάριο στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο ΚΠΕ Δραπετσώνας στις 14 και 15 Νοεμβρίου 2014

Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσής μας σε συνεργασία με το ΚΠΕ Δραπετσώνας και τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, Β΄ Αθήνας και Δ΄ Αθήνας προτίθεται να διοργανώσει διήμερο εισαγωγικό σεμινάριο στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στις 14 και 15 Νοεμβρίου 2014.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 60 εκπαιδευτικούς. Από την Δ/νσή μας θα συμμετάσχουν 15 εκπαιδευτικοί.  Προτεραιότητα έχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν έχουν επιμορφωθεί στο παρελθόν σε θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και προτίθενται να υλοποιήσουν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Το σεμινάριο θα εστιάσει στις εξής θεματικές: α) θεωρητικά ζητήματα περιεχομένου και παιδαγωγικών διαστάσεων της ΠΕ β) σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ΠΕ γ) εργαστήρια διδακτικών εφαρμογών στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΠΕ.Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Δραπετσώνας. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί  παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα http://tinyurl.com/ns2jq8g έως τις 23 Οκτωβρίου 2014.

Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

«Εισαγωγικό σεμινάριο – Παρουσίαση των εκπαιδευτικών σάκων του προγράμματος "ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ®"»Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας διοργανώνει  Εισαγωγικό σεμινάριο - Παρουσίαση των εκπαιδευτικών σάκων του προγράμματος "ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ®". Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει ανάπτυξη της φιλοσοφίας και του περιεχομένου των εκπαιδευτικών σάκων, επίδειξη καλών πρακτικών από την περσινή εφαρμογή και προτάσεις για την ορθή διαχείριση των βιβλίων που περιέχονται σε αυτούς καθώς και βιωματικά εργαστήρια εμψύχωσης του περιεχομένου των σάκων.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου από τις 16.15 - 20.00 στο 2ο Δ.Σ. Περιστερίου (Αρκαδίου 25).


Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί  παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα http://tinyurl.com/nxjpv4k έως την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014.

Προτεραιότητα θα δοθεί στους εκπαιδευτικούς που ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να δανειστούν τα βιβλία και που προτίθενται να εκπονήσουν περιβαλλοντικό πρόγραμμα την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Πρόγραμμα σεμιναρίου


16.15–16.30

Προσέλευση

16.30-16.40

«Σύντομη παρουσίαση- Αποτίμηση περσινής εφαρμογής»

Ελένη Νιάρχου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

16.40-17.00

 «Το πρόγραμμα «Βιβλία σε Ρόδες»: Η φιλοσοφία και τα βήματα για την υλοποίησή του»

Μαρία Δημοπούλου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας

17.00-17.30

«Καλές πρακτικές στην τάξη»

Ελένη Γούλα, 6ο Δ.Σ. Πετρούπολης (θάλασσα)

Αθανασία Πολυδώρου, 10ο Δ.Σ. Αγ. Αναργύρων (νερό)

Κατερίνα Κουτσανδρέα, 4ο Δ.Σ. Ιλίου (σχολικός κήπος)

17.30-18.00

Διάλειμμα

18.00-19.30

«Δύο παράλληλα βιωματικά εργαστήρια εμψύχωσης των σάκων- Προτάσεις για τη διαχείριση των βιβλίων»

Εργαστήριο Α:  Μαρία Δημοπούλου , Ελένη Νιάρχου

Εργαστήριο Β: Καλλιόπη Κύρδη, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Π.Ε. Α΄ Αθήνας

19.30-20.00

Συζήτηση στην Ολομέλεια-Αποτίμηση σεμιναρίου- Προοπτικές


ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ"


Το Κέντρο Επισκεπτών του Εργοταξίου του Κέντρου Πολιτισμού "Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος" παρέχει τη δυνατότητα ΔΩΡΕΑΝ επίσκεψης σχολικών ομάδων για να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά του προγράμματα. Για τα σχολεία της Αττικής προσφέρεται επιπλέον και η δυνατότητα ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ από και προς το σχολείο. 
Διαβάστε ΕΔΩ  το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ για να ενημερωθείτε σχετικά με το Πρόγραμμα των επισκέψεων και τον τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων.

Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Δελτίο τύπου για την εκδήλωση για το "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ"

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί σε δράσεις στο πλαίσιο της Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Σας  ενημερώνουμε ότι οι παρακάτω εκπαιδευτικοί  θα συμμετάσχουν στις δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.