Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015

Ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Η Μουσειακή Αγωγή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση- Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας»

Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας σε συνεργασία με τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής, τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής και το Μουσείο Γουλανδρή διοργανώνει επιμορφωτική ημερίδα  με τίτλο «Η Μουσειακή Αγωγή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση- Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας»  το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας στην Κηφισιά και ώρες 10.15-13.30 (4 διδακτικών ωρών).
Στόχος της ημερίδας είναι να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί για τους τρόπους που η Μουσειακή Αγωγή μπορεί να στηρίξει την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μέσα από τα προγράμματα και τις δράσεις που υλοποιούνται στα μουσεία και συγκεκριμένα στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Η ημερίδα περιλαμβάνει ξενάγηση στους χώρους του Μουσείου και βιωματικά εργαστήρια με αντικείμενο τα τρέχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται στο Μουσείο.
Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο σύνδεσμο https://docs.google.com/forms/d/1s6IuxRZqSGy4zAs02oFjEDOw6BuoisVADBtktcMG9D8/viewform  μέχρι την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου

Επισυνάπτεται ενδεικτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου.

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

Υλοποίηση επιμορφωτικού - θεματικού σεμιναρίου με θέμα «Ομιλώντας Γεωλογικά» στο ΚΠΕ Λαυρίου

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  Λαυρεωτικής προτίθεται να οργανώσει διήμερο θεματικό σεμινάριο με θέμα «Ομιλώντας Γεωλογικά» σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας, Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά, Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης  Αν. Αττικής και Β/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας, στις 27 & 28 Νοεμβρίου 2015 στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Λαυρίου και στο πεδίο μελέτης.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε 70 εκπαιδευτικούς των συνεργαζόμενων Δ/νσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συμπληρώσουν την ακόλουθη ηλεκτρονική αίτηση στην http://goo.gl/forms/ahqw3PPujM μέχρι τις 26 Οκτωβρίου 2015.
Το σεμινάριο  έχει στόχο οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί να γνωρίσουν θέματα που αφορούν το γεωλογικό ανάγλυφο μιας περιοχής καθώς και  τα γεωλογικά μνημεία και την αξιοποίηση τους . Οι επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί θα χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που θα αποκτήσουν από το σεμινάριο προκειμένου να οργανώσουν  κατάλληλες δραστηριότητες για να διερευνήσουν μαζί με τους μαθητές τους, το γεωλογικό ανάγλυφο μιας περιοχής και την επίδραση του στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2015

"Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα του British Council και του Μεσόγειος SOS"


Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των μαθητών, συνεργάζεται με τους φορείς British Council  και Μεσόγειος SOS οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία της Διεύθυνσής μας για τους μαθητές της Ε’ και της ΣΤ΄ Δημοτικού.   
   


 Α) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Life Skills (δεξιότητες ζωής) του British Council
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορά την πραγματοποίηση 6 παιδαγωγικών συναντήσεων στο χώρο του σχολείου από εκπαιδευμένους συνεργάτες του British Council. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης, οι οποίοι πρόκειται να  συμμετάσχουν σε πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (π.χ. Δικαιώματα, Ενεργός Πολίτης κλπ).
Από τη Διεύθυνσή μας θα συμμετάσχουν 5 σχολεία.Β) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το Μεσόγειος SOS για την κλιματική αλλαγή και την εξοικονόμηση ενέργειας στο σχολείο.

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS υλοποιεί για τη σχολική χρονιά 2015-16 το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, «Δράση για το Κλίμα».
Στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές: 
*      Να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν για το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, τις αιτίες και τις επιπτώσεις του. 
*      Να αντιληφθούν τον καθοριστικό ρόλο των ίδιων στην αντιμετώπιση του προβλήματος. 
*      Να ανακαλύψουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να δραστηριοποιηθούν προκειμένου να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και να προστατέψουν το κλίμα.
Οι ενημερωτικές παρουσιάσεις προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία των εκπαιδευόμενων, διαρκούν μία διδακτική ώρα (45’) και κάθε διδακτική ώρα παρακολουθούν περίπου 50 μαθητές. Πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους συνεργάτες του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS με χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων στο χώρο του σχολείου κατόπιν συνεννόησης με την/ον Δ/ντρια/ντή. 
 Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές της Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξης, οι οποίοι πρόκειται να  υλοποιήσουν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα την κλιματική αλλαγή.
Από τη Διεύθυνσή μας θα συμμετάσχουν 6 σχολεία.
Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετοχής σχολείων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για συμμετοχή στα προγράμματα παρακαλείσθε να συμπληρώσετε την ακόλουθη φόρμα http://tinyurl.com/pj6mgmr έως τις 20/10/2015.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ... 

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Ενημερωτική - επιμορφωτική ημερίδα στο πλαίσιο της Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Ελευσίνας

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας στο πλαίσιο της Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υπ’αρ. πρωτ. 151990/Δ2/29-9-2015, προτίθεται να υλοποιήσει επιμορφωτική-ενημερωτική ημερίδα στις 16/10/2015, η οποία απευθύνεται σε ενήλικες και εκπαιδευτικούς. Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα θεματικά δίκτυα των ΚΠΕ της Αττικής καθώς και περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε θέματα περιβάλλοντος. Επίσης θα πραγματοποιηθούν και βιωματικά εργαστήρια. Στην ημερίδα, η οποία θα γίνει στους χώρους του ΚΠΕ Ελευσίνας, 16.00-20.00, μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπ/σης της Περιφέρειας Αττικής.  Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της ημερίδας και συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής για την έκδοση Βεβαίωσης Παρακολούθησης στο site http://kpe-elefs.att.sch.gr μέχρι 15/10/2015. Για τη συμμετοχή στην ημερίδα μπορείτε να συμπληρώσετε την ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα http://kpe-elefs.att.sch.gr/


Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015

Συμμετοχή στο τοπικό δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας με τίτλο: «Ο σχολικός κήπος των χρωμάτων και των αρωμάτων» για το σχολικό έτος 2015-2016

               
                   Το Γραφείο  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας συνεχίζει, για τέταρτη συνεχή χρονιά, τη λειτουργία του Τοπικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΤΔΠΕ) με θέμα: «Ο σχολικός κήπος των χρωμάτων και των αρωμάτων» κατόπιν παράτασης της λειτουργίας του ΤΔΠΕ που δόθηκε με το υπ. αρ. 8002/01-10-2015 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας.
Τα σχολεία που επιθυμούν να παραμείνουν ή να ενταχθούν για πρώτη σχολική χρονιά  στο δίκτυο παρακαλούνται να συμπληρώσουν α) την ηλεκτρονική φόρμα http://tinyurl.com/p3hcjk9  β)τη συνημμένη αίτηση και να την αποστείλουν στο φαξ 2105620037 έως το τέλος Οκτωβρίου 2015.
Πληροφορίες για το δίκτυο και υλικό για την υλοποίηση του προγράμματος μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://perivallontikagathinas.blogspot.gr/.