Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

«Διακινήσεις των εκπαιδευτικών σάκων του προγράμματος "ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ®"»


Σας ενημερώνουμε σχετικά με την 1η και 2η διακίνηση των εκπαιδευτικών σάκων του προγράμματος «Βιβλία σε ρόδες» τα οποία θα αποσταλούν στα σχολεία σας σύμφωνα με τις ημερομηνίες που αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα.
1η Διακίνηση
Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου - Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016
 Διακίνηση
Τρίτη 25 Οκτωβρίου – Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016

Παραμονή ή ένταξη στα τοπικά δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας με τίτλο: «Ο σχολικός κήπος των χρωμάτων και των αρωμάτων» και «Το σχολείο μας συναντιέται με την Αειφορία» για το σχολικό έτος 2016-2017

               
 Το Γραφείο  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας συνεχίζει τη λειτουργία των Τοπικών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΤΔΠΕ) με θέμα: α)«Ο σχολικός κήπος των χρωμάτων και των αρωμάτων» κατόπιν παράτασης της λειτουργίας του ΤΔΠΕ που δόθηκε με το υπ. αρ. 10305/20-10-2016 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας και β) «Το σχολείο μας συναντιέται με την Αειφορία» σε συνέχεια της λειτουργίας του.

Α)«Ο σχολικός κήπος των χρωμάτων και των αρωμάτων»
Kατά την τετραετή διάρκεια λειτουργίας του τοπικού δικτύου «Ο σχολικός κήπος των χρωμάτων και των αρωμάτων» πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων: σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων με έμφαση στη βιωματική μάθηση (εργασία στον κήπο) και στην ανάδειξη της αξίας των τοπικών ποικιλιών καθώς και επισκέψεις σε χώρους με βιολογικές και φυσικές καλλιέργειες. Δημιουργήθηκε επίσης ιστότοπος με υποστηρικτικό υλικό για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση των προγραμμάτων τους http://perivallontikagathinas.blogspot.gr/ .
Στόχος της τέταρτης χρονιάς ήταν η συλλογή και η έκδοση  ηλεκτρονικού συλλογικού τόμου με εργασίες εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο τοπικό δίκτυο και υλοποίησαν πρόγραμμα με τον σχολικό κήπο.  Ο συλλογικός τόμος βρίσκεται αναρτημένος στο ιστολόγιο του Γραφείου Περιβαλλοντικής και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://osxolikoskipostisgathinas.weebly.com/  

Β) «Το σχολείο μας συναντιέται με την Αειφορία»
Kατά την πρώτη χρονιά λειτουργίας του τοπικού δικτύου «Το σχολείο μας συναντιέται με την Αειφορία» πραγματοποιήθηκαν επιμορφωτικά σεμινάρια σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών -Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) , τη ΜΚΟ Aeiforum και ενημερωτικές συναντήσεις για την προσέγγιση της έννοιας του αειφόρου σχολείου, το περιεχόμενο, τα χαρακτηριστικά και τα επίπεδα λειτουργίας του ώστε τα σχολεία να σχεδιάσουν τις δικές τους διδακτικές παρεμβάσεις που να ανταποκρίνονται στο πλαίσιο αυτό.
Δημιουργήθηκε επίσης ιστότοπος, αναρτημένος στο ιστολόγιο του Γραφείου Περιβαλλοντικής, με υποστηρικτικό υλικό για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση των προγραμμάτων τους http://to-sxoleio-mas-sinanta-tin-aeiforia.blogspot.gr/ .

Γ)Διαδικασία συμμετοχής:
Τα σχολεία που επιθυμούν να παραμείνουν ή να ενταχθούν για πρώτη σχολική χρονιά  στα δίκτυα παρακαλούνται να συμπληρώσουν α) την ηλεκτρονική φόρμα http://tinyurl.com/jmtqj35 β)τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής του δικτύου προτίμησης  (συνημμένο 1 ή 2) και να την αποστείλουν στο φαξ 2105620037 έως τις 15 Νοεμβρίου 2016.

Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή στο ένα δίκτυο δεν αποκλείει τη συμμετοχή στο άλλο δίκτυο. Άλλωστε οι σχολικοί κήποι είναι μέρος της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

ΕΞΙ (6) ΨΗΦΙΑΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σας παραθέτουμε 6 ηλεκτρονικά βιβλία που αφορούν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για τη στήριξη των εκπαιδευτικών που θα εκπονήσουν προγράμματα Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης τη φετινή χρονιά.
Για την ψηφιοποιημένη – ηλεκτρονική μορφή και των 6 βιβλίων πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο http://biblia2016.weebly.com/ .

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

«Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων κατά το σχολικό έτος 2016-2017»

                                    
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 170596/ΓΔ4/13-10-2016 Eγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικά με την υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων ισχύουν τα παρακάτω:

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση υλοποιούνται εντός του ωρολογίου προγράμματος και συγκεκριμένα:
      ·    στις τάξεις Α΄ ως Δ΄ κατά κύριο λόγο στην Ευέλικτη Ζώνη και
   · στις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ στο πλαίσιο της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων, σε συμφωνία με τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών, προεκτείνοντας το περιεχόμενο συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων ή συνδυάζοντας περισσότερα από ένα γνωστικά αντικείμενα, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πτυχές που πραγματεύεται το Πρόγραμμα.
Όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δάσκαλοι, Νηπιαγωγοί και Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων) έχουν το δικαίωμα να υλοποιήσουν Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των Προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει κάθε εκπαιδευτικός και κάθε μαθητής δεν υπερβαίνει τα δύο ανά σχολικό έτος. Σε κάθε Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων μπορούν να συμμετέχουν έως και τρεις εκπαιδευτικοί.
Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να εκπονήσουν Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων καλούνται να συμπληρώσουν α) το συνημμένο Έντυπο Υποβολής Προγράμματος και β) την ηλεκτρονική φόρμαΥποβολής Προγράμματος 

  • Ενδεικτική θεματολογία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης εδώ
  • Συνοπτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης εδώ
  • Για τη συμπλήρωση των εντύπων που αφορούν τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης προτείνονται ενδεικτικά σχέδια εργασίας εδώ   
  • Έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των      Προγραμμάτων εδώ

«Επιμορφωτικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την ανακύκλωση και τη διαχείριση των απορριμμάτων» στις 3/11/2016

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, δια της Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, προτίθεται να διοργανώσει βιωματικό σεμινάριο στο πλαίσιο υποστήριξης των προγραμμάτων με θεματολογία σχετική με την ανακύκλωση και τη διαχείριση των απορριμμάτων με θέμα:

Πράκτορες του Πλανήτη

«Αποστολή: Σώσε τον Πλανήτη από τα Σκουπίδια»


Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στο 3ο – 6ο Δ.Σ. Πετρούπολης (Θεσσαλίας και Ρήγα Φεραίου - Πετρούπολη) την Πέμπτη 03 Νοεμβρίου 2016 και ώρες 17.00-20.30Η ακριβής διεύθυνση του σχολείου βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο http://tinyurl.com/jn69de7 .
Το εργαστήριο απευθύνεται σε 30 εκπαιδευτικούς. Θα προηγηθούν οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με αντίστοιχη θεματολογία σε τμήματα Β’ έως και Ε’ δημοτικού.
Μέσα από το εργαστήριο οι εκπαιδευτικοί θα:
Α) Εξοικειωθούν με περιβαλλοντικές έννοιες σχετικές με τα απορρίμματα και την ανακύκλωση
Β) Πάρουν ιδέες για παιχνίδια και δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν στην τάξη τους
Στο τέλος του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΜΚΟ Πράκτορες του Πλανήτη «Αποστολή: Σώσε τον Πλανήτη από τα Σκουπίδια», το οποίο υλοποιείται στους μαθητές με τη βοήθεια έντυπου υλικού.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί  παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα  http://tinyurl.com/jmu5sxj έως την  Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016.

Ενδεικτικό πρόγραμμα:
17.00 – 17.15
Προσέλευση
17.15 – 17.30
«Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θεματικό άξονα την ανακύκλωση και τη διαχείριση των απορριμμάτων» από την Ελένη Νιάρχου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας
17.30 – 18.00
«Βιωματικό εργαστήριο» από τον Μάρκο Ζάγκα, Υπεύθυνο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σχολείων στους Πράκτορες του Πλανήτη
18.00 – 18.30
Συζήτηση – Κλείσιμο σεμιναρίου

Για να δείτε το έγγραφο της Δ/νσης πατήστε εδώ...


Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

Πρόσκληση σε επιμορφωτική ημερίδα στο ΚΠΕ Ελευσίνας με θέμα την Παιδαγωγική και Περιβαλλοντική αξιοποίηση ενός μουσείου με θέμα «Άνθρωποι και εργοστάσια-Η βιομηχανική Ελευσίνα» στις 1 Νοεμβρίου 2016

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, διοργανώνει σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας και τις Διευθύνσεις Α/θμιας Δυτ. Αττικής και Β/θμιας Γ΄ και Δυτ. Αττικής,  επιμορφωτική ημερίδα με θέμα:
Παιδαγωγική και Περιβαλλοντική αξιοποίηση ενός μουσείου με θέμα «Άνθρωποι και εργοστάσια-Η βιομηχανική Ελευσίνα» 
 Οι εργασίες του σεμιναρίου θα λάβουν χώρα στο ΚΠΕ Ελευσίνας καθώς και στο χώρο του Ελαιουργείου, όπου στεγάζεται η έκθεση «Άνθρωποι και εργοστάσια-Η βιομηχανική Ελευσίνα», την 1η Νοεμβρίου 2016.
Το σεμινάριο απευθύνεται συνολικά σε 60 εκπαιδευτικούς. Από τη Διεύθυνσή μας θα συμμετάσχουν 15 εκπαιδευτικοί. Σε περίπτωση που μια Δ/νση δεν συμπληρώνει τον προβλεπόμενο αριθμό συμμετοχών, τα κενά θα συμπληρώνονται αναλογικά από αναπληρωματικούς εκπαιδευτικούς άλλων Δ/νσεων.
Οι Εκπαιδευτικοί στόχοι του σεμιναρίου είναι:
  • Η γνωριμία και η διαθεματική προσέγγιση της αξιοποίησης των εκθεμάτων ενός μουσείου καθώς και η σημασία της διατήρησής τους μέσα στο χρόνο
  • Ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τους τρόπους με τους οποίους η Μουσειακή Αγωγή μπορεί να στηρίξει τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις που υλοποιούνται στα μουσεία
  • Εξοικείωση με την έννοια της προστασίας της βιομηχανικής μας κληρονομιάς, ιδιαίτερα στην Ελευσίνα, μια από τις σημαντικότερες βιομηχανικές πόλεις της χώρας μας.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί  παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα  http://tinyurl.com/jg38jec  έως τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα της Ημερίδας πατήστε εδώ...

«Επιμορφωτικές Εσπερίδες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (E.A.A.)» στις 25/10/2016 και στις 21/3/2017.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, διοργανώνει σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (E.A.A.) και τις Διευθύνσεις Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Α΄, Β’, Γ΄ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής και Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής δύο Εσπερίδες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα τη Φωτορρύπανση.

            Η πρώτη Εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Οκτωβρίου στο Β΄ Τοσίτσειο Αρσάκειο Λύκειο Εκάλης και ώρες 19:30-21:10 (διάρκεια 2 διδακτικών ωρών). Η δεύτερη Εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Μαρτίου στο Κέντρο Επισκεπτών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στην Πεντέλη και ώρες 19:00-23:00 (διάρκειας 5 διδακτικών ωρών).
  Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί  παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα  http://tinyurl.com/jxf4baw έως τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016.


          

Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

«ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΥΛΙΩΝ» στο Πάρκο «Α. Τρίτσης» στις 08/10/2016

Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης συμμετέχει στη γιορτή πουλιών στο Πάρκο Τρίτση, υποστηρίζοντας τη δράση της «Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας» το Σάββατο 8 Οκτωβρίου, ώρες 11:00-14:00.

 «Το ταξίδι της μετανάστευσης συνεχίζεται!»

Εκατομμύρια μεταναστευτικά πουλιά ταξιδεύουν αυτήν την περίοδο από την Ευρώπη προς τις περιοχές όπου θα περάσουν τον χειμώνα στην Αφρική. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τον κόσμο της μετανάστευσης των πουλιών μέσα από τις εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Γιορτής των Πουλιών (δείτε σχετικά το: http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?aID=1837 )
Περιλαμβάνουν παρατήρηση πουλιών και ξεναγήσεις στις λίμνες του Πάρκου, δημιουργικά εργαστήρια (ζωγραφική, κατασκευή μάσκας), διαγωνισμούς  για παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας και πολλές εκπλήξεις! Οι εκδηλώσεις είναι ανοικτές στο κοινό και δεν χρειάζεται δήλωση συμμετοχής.

Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Γιορτής των Πουλιών είναι να προωθήσει την ευαισθητοποίηση για το αξιοθαύμαστο ταξίδι της μετανάστευσης αλλά και των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα  μεταναστευτικά πουλιά στους τόπους αναπαραγωγής, στα περάσματα και στις περιοχές που ξεχειμωνιάζουν στη Μεσόγειο και την Αφρική. Τα μεταναστευτικά πουλιά, αφού ξεπεράσουν τους κινδύνους από τον άνθρωπο και το μεγάλο φυσικό εμπόδιο της θάλασσας της Μεσογείου, έχουν να διασχίσουν και την αφιλόξενη έρημο Σαχάρα και μάλιστα δύο φορές το χρόνο (άνοιξη και φθινόπωρο). Για τον λόγο αυτό οι εκδηλώσεις στην Ελλάδα εστιάζουν στην ανάγκη προστασίας των μεταναστευτικών και των βιοτόπων που τα φιλοξενούν, μιας και η χώρα μας βρίσκεται πάνω σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι της μετανάστευσης! 

Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016

«Τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο στο ΚΠΕ Καρπενησίου στις 18-19 και 20/11/2016»

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, δια της Υπεύθυνης    Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης Β’και Γ’  Αθήνας και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καρπενησίου προτίθεται να διοργανώσει τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:
«Περιβαλλοντική εκπαίδευση, μέθοδοι και τεχνικές
για την αίθουσα και το πεδίο»
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Κ.Π.Ε. Καρπενησίου και στα πεδία της περιοχής από την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου έως και την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016 και απευθύνεται σε 45 εκπαιδευτικούς. Από τη Διεύθυνσή μας θα συμμετάσχουν 15 εκπαιδευτικοί.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάδειξη της σημασίας υλοποίησης Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε πεδία  με ιδιαίτερο οικολογικό και αισθητικό ενδιαφέρον, καθώς και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε βιωματικές μεθόδους και τεχνικές, ώστε αυτές να χρησιμοποιηθούν ως μέσα και εργαλεία για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τις περιοχές αυτές.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε  εκπαιδευτικούς οι οποίοι προτίθενται να υλοποιήσουν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά τη σχολική χρονιά 2016-17. Περιλαμβάνει θεωρητικές προσεγγίσεις, βιωματικά εργαστήρια και εργασίες πεδίου.
Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο. Τα έξοδα μετακίνησης με το πούλμαν αλλά και διαμονής/διατροφής,  βαρύνουν τους ίδιους τους  εκπαιδευτικούς (για πληροφορίες σχετικά με το κόστος μετακίνησης και διαμονής παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ενδεικτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαμονή θα βρείτε στον ιστότοπο του ΚΠΕ Καρπενησίου http://tinyurl.com/hmksapy).
     Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί  παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα  http://tinyurl.com/z2ezaef έως και την Τρίτη 11-10-2016.