Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.)

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016
  • Αντικατάσταση της υπ. αριθμ. πρωτ. 190762/25-11-2015/Δ2 εγκυκλίου σχετικά με τα προγράμματα, τις επισκέψεις και τα σεμινάρια στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016...περισσότερα
  • Ενημερωτικό έγγραφο για επισκέψεις σε ΚΠΕ της Δ/νσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας για το σχολικό έτος 2014-2015... περισσότερα   
  • Ενημερωτική εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για επισκέψεις σε ΚΠΕ το σχολικό έτος 2014-2015... περισσότερα 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013
  • -Ενημερωτική εγκύκλιος του τμήματος ΣΕΠΕΔ του ΥΠΑΙΘΠΑ για επισκέψεις σε ΚΠΕ το σχολικό έτος 2012-2013... περισσότερα
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012
  • -Ενημερωτικό έγγραφο για επισκέψεις σε ΚΠΕ εντός εμβέλειας 2011-2012... περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011
  • -Ενημερωτικό έγγραφο για επισκέψεις σε ΚΠΕ εντός εμβέλειας 2010-2011.... περισσότερα
  • -Ενημερωτική εγκύκλιος του τμήματος ΣΕΠΕΔ του ΥΠΕΠΘ σχετικά με τα ΚΠΕ όλης της χώρας 2010-2011 .... περισσότερα