Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

«ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014»    Ενόψει της επερχόμενης λήξης της σχολικής χρονιάς, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους εκπαιδευτικούς για τη συνεργασία τους κατά την υλοποίηση των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων καθώς και για τη συμμετοχή τους στα επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώθηκαν από τα Γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσής μας.
    Οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν εγκεκριμένα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα απολογισμού των Προγραμμάτων ως τη Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014 στον σύνδεσμο: http://tinyurl.com/p4dthwa
    Επισημαίνεται ότι για κάθε Πρόγραμμα υποβάλλεται ξεχωριστή φόρμα απολογισμού. Σε περίπτωση που το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε από ομάδα εκπαιδευτικών η φόρμα θα συμπληρωθεί από κοινού.
  Στο πλαίσιο της ανάδειξης και της διάχυσης καλών πρακτικών και ιδεών με βασικό σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα Περιβάλλοντος, Υγείας και Πολιτισμού, όσοι εκπαιδευτικοί παρήγαγαν εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μπορούν να το αποστείλουν, εφόσον επιθυμούν, στα Γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων, ώστε να αξιοποιηθεί από εκπαιδευτικούς που προτίθενται να υλοποιήσουν παρεμφερή Προγράμματα κατά τα επόμενα σχολικά έτη. Επίσης, σε περίπτωση που το σύνολο των δράσεων και των δραστηριοτήτων του Προγράμματος καθώς και το παραχθέν υλικό έχουν αναρτηθεί σε ιστότοπο που έχει δημιουργηθεί γι’ αυτόν τον σκοπό, οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν στις Υπεύθυνες Σχολικών Δραστηριοτήτων τον σχετικό σύνδεσμο (link).
   Σύμφωνα με την ως άνω σχετική παρακαλούνται οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων και οι Προϊστάμενες των Νηπιαγωγείων να ενημερώσουν εγγράφως τις Υπεύθυνες Σχολικών Δραστηριοτήτων σχετικά με την ολοκλήρωση ή μη των Προγραμμάτων ή τυχόν αλλαγές στη σύνθεση της ομάδας των εκπαιδευτικών που τα υλοποίησαν ως τη Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014. Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας απολογισμού καθώς και η έγγραφη ενημέρωση εκ μέρους των Διευθυντών των σχολικών μονάδων για την ολοκλήρωση ή μη των Προγραμμάτων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων υλοποίησης Προγραμμάτων.

Τρίτη, 20 Μαΐου 2014

Επιμορφωτικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας και την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία διοργανώνει επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, το Σάββατο 31 Μαΐου και ώρα 9.30 – 12.40 π.μ., με θέμα: 
 «Υλοποίηση Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο Πάρκο Αντώνης Τρίτσης στο Ίλιον (Aίθουσα Οινοποιείο, τηλ. 2102316977) και από τη Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας θα συμμετάσχουν 40 εκπαιδευτικοί.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα  http://tiny.cc/1ci3fx  έως την Τρίτη 27 Μαΐου 2014.  

Ενδεικτικό πρόγραμμα
09:30 - 09:40
Προσέλευση
09:40 - 10:00
Καλωσόρισμα-Χαιρετισμοί , Ελένη Νιάρχου, Υπεύθυνη Π.Ε.  Α/θμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας, Δημήτρης Γκότζος, Υπεύθυνος Π.Ε. Α/θμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας 
10:00 - 10:15
«Αδόμητοι χώροι: πεδίο εφαρμογής δράσεων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», Ευγενία Πανώριου, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
10:15-10:30
«Υπαίθριες δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Πάρκο ‘Α. Τρίτσης’ και στον Υγρότοπο της Βραυρώνας», Αθηνά Αντύπα, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
10:30-10:40
Διάλειμμα - καφές
10:40-12.40
Περιήγηση και υλοποίηση δραστηριοτήτων Π.Ε. στις εκπαιδευτικές διαδρομές στο Πάρκο «Α. Τρίτσης», Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία