Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΠΕ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013

Σας ενημερώνουμε ότι την τρέχουσα σχολική χρονιά θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα προγράμματα στο ΚΠΕ Δραπετσώνας...

περισσότερα...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.  τουλάχιστον ένας από τους συνοδούς εκπαιδευτικούς που αιτούνται εκπαιδευτικής επίσκεψης σε ΚΠΕ θα πρέπει να έχουν επιμόρφωση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013

Σας ενημερώνουμε ότι οι δράσεις στις οποίες μπορείτε να συμμετέχετε φέτος στο ΚΠΕ Αργυρούπολης είναι οι ακόλουθες....

περισσότερα...