Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015

«Ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) για το σχολικό έτος 2015-2016»

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 190762/Δ2–25-11-2015 εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του Υ.Π.Α.Ι.Θ. (τμήμα Δ΄ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης), κατά  τη διάρκεια του  σχολικού έτους 2015-2016 θα πραγματοποιηθούν από τα Κ.Π.Ε. ημερήσια ή πολυήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα.
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας υπάγεται στην εμβέλεια των παρακάτω Κ.Π.Ε.:
1)    Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης
2)    Κ.Π.Ε. Δραπετσώνας- Τροιζήνας Μεθάνων
3)    Κ.Π.Ε. Λαυρίου
4)    Κ.Π.Ε. Ελευσίνας
5)    Κ.Π.Ε. Κορθίου – Άνδρου
6)    Κ.Π.Ε. Κλειτορίας - Ακράτας
7)    Κ.Π.Ε. Καστρίου Αρκαδίας
8)    Κ.Π.Ε. Νέας Κίου  Αργολίδας
9)    Κ.Π.Ε. Στυλίδας
10)   Κ.Π.Ε. Άμφισσας
11)   Κ.Π.Ε. Υπάτης Φθιώτιδας
12)   Κ.Π.Ε. Ευεργέτουλας Λέσβου

            Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν με τις μαθητικές τους ομάδες σε ημερήσιο ή πολυήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), θα πρέπει α)να αποστείλουν την επισυναπτόμενη αίτηση στην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας κ. Ελένη Νιάρχου μέχρι τις 04-12-2015 στο Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης β) να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα http://tinyurl.com/oepxlod λόγω της σύντομης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων στα ΚΠΕ.

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

«Δημιουργία τοπικού δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Το σχολείο μας συναντιέται με την Αειφορία» - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο δίκτυο»
Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της  A/θμιας Γ΄ Αθήνας, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας στήριξης των σχολείων,  προτίθεται να ιδρύσει  Τοπικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με στόχο τον μετασχηματισμό του Σχολείου σε Αειφόρο. Ο τίτλος του Τοπικού Δικτύου θα είναι: «Το σχολείο μας συναντιέται με την Αειφορία». Η έννοια της αειφορίας και της αειφόρου ανάπτυξης είναι κύρια  προτεραιότητα του νέου Παγκοσμίου Προγράμματος Δράσης (το νέο Παγκόσμιο Πρόγραμμα  Δράσης -Global Action Program on Education for Sustainable Development (GAP) της UNESCO).
Σκοπός  του Τοπικού Δικτύου «Το σχολείο μας συναντιέται με την Αειφορία» είναι η διαμόρφωση συνειδητοποιημένων μαθητών και εκπαιδευτικών οι οποίοι θα ενσωματώσουν στα σχολεία τους  την ιδέα του «Αειφόρου Σχολείου», και των αξιών της αειφορίας ολιστικά, δηλαδή :
·          Στη διεύθυνση του σχολείου.
·          Στη μαθησιακή διαδικασία.
·          Στη διαχείριση των πόρων
·          Στις σχέσεις του σχολείου με την ευρύτερη σχολική και τοπική κοινότητα.
Επίσης στόχοι του δικτύου είναι:
·         Να βελτιωθεί συνολικά η λειτουργία του σχολείου και να γίνει αυτό πιο αποτελεσματικό και με χαμηλότερο οικολογικό αποτύπωμα
·         Να ενσωματωθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα οι στόχοι της ΟΥΝΕΣΚΟ όπως αναφέρονται στο νέο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης
·         Να εμπλακούν ενεργά και αποτελεσματικά στην διαδικασία στροφής προς την αειφορία όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία.
·         Να επιδράσει με θετικό τρόπο το σχολείο στην τοπική κοινωνία, σε ότι αφορά το ζήτημα της αειφορίας και της αειφόρου ανάπτυξης
·         Να υπάρξει διάχυση των εκπαιδευτικών και άλλων δράσεων των σχολείων στην κοινωνία
·         Να παραχθεί εκπαιδευτικό και άλλο υλικό σε μορφή έντυπη ή ηλεκτρονική.
·         Μέσω της διαρκούς υποστήριξης να επωφεληθούν από την πρωτοβουλία αυτή τα σχολεία και η ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό το εν λόγω δίκτυο θα συντονίζεται από την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας Ελένη Νιάρχου και θα συμμετέχουν σε αυτό: εκπαιδευτικοί  από τα σχολεία που συμμετέχουν στο δίκτυο της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ' Αθήνας και  φορείς που θα υποστηρίξουν το δίκτυο.
 Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο τοπικό δίκτυο είναι η επιθυμία της σχολικής κοινότητας να καταβάλλει προσπάθειες για τον μετασχηματισμό  του σχολείου σε Αειφόρο .
Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των δικτύων στα οποία μπορεί να συμμετάσχει ένα σχολείο.

Τα σχολεία που επιθυμούν να ενταχθούν στο δίκτυο παρακαλούνται να συμπληρώσουν α) την ηλεκτρονική φόρμα http://tinyurl.com/pdkxr7t   β)τη συνημμένη αίτηση και να την αποστείλουν στο φαξ 2105620037 έως τις 30/11/ 2015.
Οι συγκεκριμένες αιτήσεις θα συνυποβληθούν μαζί με τα υπόλοιπα απαραίτητα έγγραφα του Τοπικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: ''Το σχολείο μας συναντιέται με την Αειφορία" στις  Διεύθυνση  Π.Ε. Γ΄ Αθήνας προς έγκριση.
            Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελένη Νιάρχου.

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

«Υλοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα τη θάλασσα» στο ΚΠΕ ΔραπετσώναςΗ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, δια της Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δραπετσώνας και Τροιζήνας – Μεθάνων και τις Δ/νσεις Α/θμιας  Εκπ/σης  Α΄ Αττικής, Δυτ. και Ανατ. Αττικής και Β/θμιας Εκπ/σης Α΄, Β΄ και Δ΄ Αθήνας και Ανατ. Αττικής, προτίθενται να οργανώσει διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο στις 18 και 19 Δεκεμβρίου 2015 με θέμα:

«Μια θάλασσα για μας και τις μελλοντικές γενιές: Αλιεία – Τουρισμός – Ρύπανση»

Το σεμινάριο θα εστιάσει στη διαχείριση του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος και θα δοθεί έμφαση στους εξής τομείς: α) αλιεία, β) τουρισμός γ) ρύπανση.
Από την Διεύθυνσή μας θα συμμετάσχουν 15 εκπαιδευτικοί.
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Δραπετσώνας (οδηγίες πρόσβασης στην ιστοσελίδα www.kpedrapetsonas.gr). Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να το παρακολουθήσουν παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στους Υπεύθυνους ΠΕ των οικείων Διευθύνσεων έως τις 24 Νοεμβρίου 2015.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί  παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα  http://tinyurl.com/ooux5cq έως την  Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015.

«Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Σήμα Αειφόρου Σχολείου και Δείκτες Αειφόρου Σχολείου»Σας ενημερώνουμε ότι στο παρακάτω έγγραφο θα ενημερωθείτε σχετικά με τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στο σεμινάριο που θα υλοποιηθεί στο 6ο – 14ο Δ.Σ. Περιστερίου (Πτολεμαΐδος 51, τηλ. 2105733844 - 2105712632) την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015 και ώρες 16.30-20.45. 
Η ακριβής διεύθυνση του σχολείου βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο https://goo.gl/maps/wgnaTZ2hwnt .