ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  •  Ενημερωτικό έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με τη λειτουργία Εθνικών θεματικών δικτύων για το σχολ. έτος 2013-2014...περισσότερα
  • Θεματικά Δίκτυα που συντονίζουν τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά τη τρέχουσα σχολική χρονιά 2013-2014....περισσότερα  
  • Ενημερωτικό έγγραφο για Θεματικά Δίκτυα που συντονίζουν τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά τη τρέχουσα σχολική χρονιά 2011- 2012 ..... περισσότερα
  • Ενημέρωση λειτουργίας Εθνικών θεματικών δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-12.... περισσότερα