Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ-ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλων: από την εκπαίδευση στην πρόληψη»

      
Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων διοργανώνει σε συνεργασία με το Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΠΑΔ) δύο επιμορφωτικά-βιωματικά σεμινάρια με θέμα:

«ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ»
  
  Τα σεμινάρια, διάρκειας 10 ωρών το καθένα, απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας και θα πραγματοποιηθούν:
α. το Σάββατο 6 Ιουνίου 2015 στο 31ο Δ.Σ. Περιστερίου (Βυτίνης 23 και Βερροίας, χάρτης σχολείου: http://tinyurl.com/nne6zzo ) από 10:00 έως 20:00
β.την Κυριακή 7 Ιουνίου 2015 στο 7ο Δ.Σ. Αγ. Αναργύρων (Νικ. Πλαστήρα 206, χάρτης σχολείου: http://tinyurl.com/o6unpxz ) από 10:00 έως 20:00
Λόγω του βιωματικού τους χαρακτήρα, στο κάθε σεμινάριο θα συμμετάσχουν έως 15 εκπαιδευτικοί.
          Σκοπός των σεμιναρίων είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα έμφυλων στερεοτύπων και διακρίσεων, καθώς και η εξοικείωσή τους με εκπαιδευτικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους ίδιους κατά την εκπόνηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
       Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα στον σύνδεσμο http://tinyurl.com/n9ejo5w ως την Τρίτη 2 Ιουνίου 2015.

Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015»

Σχετικά με τον απολογισμό  των Προγραμμάτων, την υποβολή παραδοτέων και την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων επισημαίνονται τα εξής:
  1)ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
          Οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν εγκεκριμένα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα απολογισμού των Προγραμμάτων ως την Τετάρτη 27 Μαΐου 2015 στον ακόλουθο σύνδεσμο:http://tinyurl.com/m6x8cyt   
        Επισημαίνεται ότι για κάθε Πρόγραμμα υποβάλλεται ξεχωριστή φόρμα απολογισμού. Σε περίπτωση που το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε από ομάδα εκπαιδευτικών, η φόρμα θα συμπληρωθεί από κοινού.
2)ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
      Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι παρήγαγαν εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή παρακαλούνται να το αποστείλουν στο Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίησή του κατά την υλοποίηση Προγραμμάτων σχετικής θεματολογίας. Σε περίπτωση που το σύνολο των δράσεων και των δραστηριοτήτων του Προγράμματος καθώς και το παραχθέν υλικό έχουν αναρτηθεί σε ιστότοπο που έχει δημιουργηθεί γι’ αυτόν τον σκοπό, οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν στην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τον σχετικό σύνδεσμο (link). Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να αποσταλεί μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.
3)ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Όσον αφορά την έκδοση βεβαιώσεων υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2014-2015 ισχύουν τα κάτωθι, σύμφωνα με την ως άνω σχετική Εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων: «Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων έκαστης σχολικής μονάδας, κατατίθενται τα παραδοτέα εκάστου προγράμματος στον αντίστοιχο Υπεύθυνο και ο Διευθυντής του Σχολείου ενημερώνει εγγράφως τον/τους Υπεύθυνο/ους Σχολικών Δραστηριοτήτων και τους Υπευθύνους ΚΕΣΥΠ για την ολοκλήρωση ή μη των προγραμμάτων του σχολείου σύμφωνα με το Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος που είχε υποβληθεί στην αρχή του σχολικού έτους. Στη συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω ενημέρωση χορηγείται Βεβαίωση Υλοποίησης Προγράμματος με τις υπογραφές του Διευθυντή Εκπ/σης και του Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων / ΚΕΣΥΠ».
 Ως εκ τούτου, οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων και οι Προϊστάμενες των Νηπιαγωγείων καλούνται να συμπληρώσουν το συνημμένο «ενημερωτικό έντυπο επιβεβαίωσης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2014-2015» και να το υποβάλουν ως την Τετάρτη 27 Μαΐου 2015 στο Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων. 

«Επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ Καστρίου στις 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο οικολογικό πάρκο του Πάρνωνα»

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου, στo πλαίσιο της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ, άξονας προτεραιότητας 7», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους, οργανώνει Τριήμερο Υπαίθριο Σεμινάριο Ενηλίκων, στις 26, 27 και 28 Ιουνίου 2015, με θέμα:

«Προσεγγίζοντας το φυσικό περιβάλλον του Πάρνωνα»

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 25 ενήλικες της Περιφέρειας Πελοποννήσου και σε 25 εκπαιδευτικούς των νομών εμβέλειας του ΚΠΕ Καστρίου ( Β/θμια :Αχαΐας, Γ’ Αθήνας, Ανατ. Αττικής, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Α/θμια : Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αχαΐας, Ηλείας, Β-Γ Αθήνας) .
Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο σεμινάριο να γίνει ηλεκτρονικά ή με φαξ στο ΚΠΕ Καστρίου έως τις 2/6/2015. Πληροφορίες στο 2792022004. Λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας κατά την υποβολή των αιτήσεων.
Οι συμμετέχοντες θα πάρουν Βεβαίωση Συμμετοχής στο Σεμινάριο. Το τελικό πρόγραμμα θα διαμορφωθεί μετά τη συγκέντρωση των ονομάτων των συμμετεχόντων.

Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

Διοργάνωση τριήμερου θεματικού Σεμιναρίου στο ΚΠΕ Κλειτορίας στις 12-14/6/2015


Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας, δια της Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας και Δυτ. Αττικής συνδιοργανώνουν με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κλειτορίας τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:


«Το Εθνικό Πάρκο Χελμού - Βουραϊκού ως πηγή έμπνευσης για την αξιοποίηση των σύνθετων οικοσυστημάτων σε Προγράμματα Π.Ε.»
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Κ.Π.Ε. Κλειτορίας και στα πεδία της περιοχής του Εθνικού Πάρκου Χελμού - Βουραϊκού από την Παρασκευή 12 Ιουνίου έως και την Κυριακή 14 Ιουνίου 2015 και απευθύνεται σε 45 εκπαιδευτικούς. Από τη Διεύθυνσή μας θα συμμετάσχουν 18 εκπαιδευτικοί.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάδειξη της σημασίας υλοποίησης Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε Οικοσυστήματα με ιδιαίτερο οικολογικό και αισθητικό ενδιαφέρον, καθώς και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε βιωματικές μεθόδους και τεχνικές, ώστε αυτές να χρησιμοποιηθούν ως μέσα και εργαλεία για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τις περιοχές αυτές.
Παρακαλούνται όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το σεμινάριο να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα http://tinyurl.com/oaf2jw8  έως την 
Παρασκευή 15 Μαΐου 2015.

Τρίτη, 5 Μαΐου 2015

"Χρονομηχανές με ανακυκλώσιμα υλικά"

"Χρονομηχανές με ανακυκλώσιμα υλικά"
 

Αφορμή το κεφάλαιο της Γλώσσας "Μυστήρια - Επιστημονική Φαντασία". 
Εξαιρετικές κατασκευές από τους μαθητές της Ε΄ τάξης του 6ου Δ.Σ. Αγ. Αναργύρων.
(Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Αποστολία Καφφέ).
Παρακάτω περισσσότερες φωτογραφίες...

Συμμετοχές σχολείων της Διεύθυνσής μας στον διαγωνισμό ζωγραφικής «ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ»Σας παρουσιάζουμε τις εικαστικές μαθητικές δημιουργίες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό με θέμα: "Ενεργός Πολίτης". Όλες οι δημιουργίες διακρίνονταν για την πρωτοτυπία και την αισθητική τους. Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς για την εξαιρετική προσπάθειά τους.
Συμμετοχές από τα ακόλουθα σχολεία: 11ο Δ.Σ. Ιλίου, 29ο Δ.Σ. Περιστερίου, 20ο Δ.Σ. Αιγάλεω,11ο Δ.Σ. Χαιδαρίου, 1ο Δ.Σ. Περιστερίου, 12ο Δ.Σ. Αιγάλεω, 7o Δ.Σ. Ιλίου.
Δείτε όλα τα έργα των μαθητών...