Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019

Τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο στο Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης στις 28, 29 και 30 Μαρτίου 2019


Η Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας δια της Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης και τις Α/θμιες Διευθύνσεις Α΄ και Β΄ Αθήνας και τις Β/θμιες Διευθύνσεις Α΄, Β΄ και Γ΄ Αθήνας, διοργανώνει τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης  (Μπουμπουλίνας 3- Σταθμός του Μετρό «ΑΛΙΜΟΣ») στις 28, 29 και 30 Μαρτίου 2019 με θέμα:

«Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία με υποθέματα: α. Δασικές πυρκαγιές και β. Ενέργεια: μια επίκαιρη θεώρηση υπό το πρίσμα των προβλημάτων της κλιματικής αλλαγής»

Τα προγράμματα που θα αναπτυχθούν θα είναι:
α. «Δασικές πυρκαγιές»
β. «Ενέργεια»
         Το σεμινάριο απευθύνεται συνολικά σε εξήντα (48) εκπαιδευτικούς και από τις έξι Δ/νσεις.  Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας θα συμμετάσχουν οκτώ (8) εκπαιδευτικοί που θα κατανεμηθούν από τον αρχικό προγραμματισμό σε 2 ομάδες των 24 ατόμων, μια για κάθε θέμα. Θα δοθεί φάκελος με αναλυτικό πρόγραμμα, γραφική ύλη και θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης σε όσους παραστούν όλες τις ημέρες και ώρες του σεμιναρίου. Σχετικό εκπαιδευτικό υλικό του ΚΠΕ είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.kpea.gr.
Οι εργασίες του σεμιναρίου θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ  Αργυρούπολης (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες διδασκαλίας) και στο πεδίο (πλαγιά Υμηττού).
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα https://goo.gl/forms/YLSvOX8619JuCkJo2 έως την Δευτέρα 4 Μαρτίου.  
Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ (www.kpea.gr) για οδηγίες συγκοινωνιακής σύνδεσης και οδικής προσέλευσης στο ΚΠΕ Αργυρούπολης. Σημειώνουμε ότι λειτουργεί ο Σταθμός του Μετρό «ΑΛΙΜΟΣ» δύο δρόμους κάτω από το ΚΠΕ Αργυρούπολης που διευκολύνει σημαντικά την πρόσβαση των εκπαιδευτικών.

Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019

Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας με τίτλο: «Μαθαίνω πώς να εξοικονομώ ενέργεια»

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, δια της Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο των Δήμων Δυτικής Αττικής (ΑΣΔΑ) και τη ΔΕΗ Α.Ε., θα πραγματοποιήσουν στις σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία) το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σχεδιάστηκε από τη ΔΕΗ Α.Ε. με τίτλο:
 «Μαθαίνω πώς να εξοικονομώ ενέργεια»


  Το εν λόγω πρόγραμμα έχει γίνει αποδεκτό για την παιδαγωγική καταλληλότητά του με το αρ. 2/17-01-2019 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και έχει εγκριθεί για την υλοποίησή του στα σχολεία με το αρ. πρωτ.: Φ1/ΜΚ/8383/11058/Δ7-24-1-2019 της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
          Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και σε τρόπους προστασίας του περιβάλλοντος, η ενημέρωση για τις επιπτώσεις της αλόγιστης χρήσης ενέργειας στο περιβάλλον, καθώς και η πληροφόρηση για τους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
          Σχεδιάζουμε μια δυναμική συνεργασία (Εκπαίδευση –Πρωτοβάθμια και Τριτοβάθμια-, Αυτοδιοίκηση, Βιομηχανία, Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) με σκοπό να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σημαντικότητα της εξοικονόμησης ενέργειας καθώς τα παιδιά του σήμερα θα είναι οι πολίτες του αύριο και όταν γίνει συνείδηση η εξοικονόμηση των ενεργειακών πόρων του πλανήτη, θα έχει επιτευχθεί το πρώτο μεγάλο βήμα ως προς την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση οφείλει να ενθαρρύνει την ενεργό πολιτειότητα (active citizenship) μέσα από δράσεις που οι μαθητές δεν είναι απλώς απαθείς παρατηρητές αλλά ενεργοί συνδιαμορφωτές επίλυσης κρίσιμων ζητημάτων.
          Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης θα έχει διάρκεια μια ώρα, θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του σχολείου από επιστημονικά υπεύθυνους του Τμήματος Μηχανολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατά το σχολικό έτος 2018-2019 και πιθανά και κατά το σχολικό έτος 2019-2020, και θα περιλαμβάνει:
1. Προβολή ταινίας κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους την οποία έχει ετοιμάσει η Sustainable Energy Initiatives, της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
2. Συζήτηση και δραστηριότητες κατανόησης βασισμένες στην παραπάνω ταινία.
3. Στους μαθητές θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς και αναμνηστικό επιτραπέζιο παιχνίδι σχετικό με την εξοικονόμηση ενέργειας. Επίσης, θα δοθούν αφίσες με συμβουλές εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας σχετικές με καθημερινές δραστηριότητες των παιδιών για ανάρτηση στις σχολικές τάξεις.
Μετά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Μαθαίνω πώς να εξοικονομώ ενέργεια», το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας θα στείλει ενδεικτικές δράσεις που μπορούν να υλοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές τους, εάν και εφόσον το επιθυμούν, ώστε να επιτευχθούν οι προσδοκώμενοι στόχοι.
Οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στον ακόλουθο σύνδεσμο https://goo.gl/forms/IJGCf55PDuhH8Bv12 και να συμπληρώσουν τον αριθμό των τμημάτων καθώς και το σύνολο των μαθητών που θα επιμορφωθούν. Ο χώρος που θα πραγματοποιηθεί η προβολή και η ενημέρωση θα είναι η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, την οποία θα επισκέπτονται διαδοχικά τα τμήματα που θα επιμορφωθούν. Θα προηγηθεί, λίγες μέρες πριν, η αποστολή του εγκεκριμένου υλικού κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση του σχολείου.
Σύμφωνα με την έγκριση του ΥΠ.Π.Ε.Θ., η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος στο Νηπιαγωγείο και στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ του Δημοτικού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από τους/τις εκπαιδευτικούς της τάξης σε συνεργασία με την ομάδα σχεδιασμού του προγράμματος. Για τον λόγο αυτό, την ημέρα που θα αποσταλεί το υλικό στο σχολείο η ομάδα σχεδιασμού θα προβεί σε σύντομη ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα στους συναδέλφους των ανωτέρω τάξεων. Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος για τις τάξεις Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού θα πραγματοποιηθεί από τα μέλη της ομάδας σχεδιασμού του προγράμματος.

 

«Προσεγγίζοντας τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων υπό το πρίσμα της Εκπαίδευσης για την Αειφορία»


Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων, διοργανώνει βιωματικό σεμινάριο στο πλαίσιο του Τοπικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Το σχολείο μας συναντιέται με την Αειφορία», με τίτλο:
 «Προσεγγίζοντας τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων υπό το πρίσμα της Εκπαίδευσης για την Αειφορία»


Σκοπός του  σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τον εμπλουτισμό και επαναπροσδιορισμό των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων υπό το πρίσμα της Εκπαίδευσης για την Αειφορία, με στόχο τον μετασχηματισμό της κουλτούρας της συνεργασίας του σχολείου και τον επαναπροσδιορισμό των αξιών και των στάσεων εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών/τριών και των ευρύτερων τοπικών τους κοινοτήτων. Μία τέτοια προσέγγιση προϋποθέτει την εφαρμογή ενός κοινού σχεδίου δράσης με αναφορές στην περιβαλλοντική, κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και πολιτική διάσταση της Αειφορίας, το οποίο απευθύνεται στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας και επιδρά στην ευρύτερη τοπική κοινωνία, καθώς και την εμπλοκή μεγάλου αριθμού μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών σε κοινές δράσεις.
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου  θα διερευνηθούν τρόποι για την ολόπλευρη και πολύ-πρισματική προσέγγιση των θεμάτων ώστε να αντιληφθούν οι συμμετέχοντες/ουσες τις ποικίλες διαστάσεις της έννοιας της Αειφορίας και την σύγκλισή τους προς τον κοινό στόχο της αλλαγής στάσεων και αξιών των σχολικών κοινοτήτων και της ευρύτερης κοινωνίας. Στο πλαίσιο βιωματικού εργαστηρίου, αξιοποιώντας ένα πολύμορφο εκπαιδευτικό υλικό, θα υποστηριχθούν βιωματικές δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενεργού πολιτειότητας, έκφρασης συναισθημάτων και ιδεών, ενσυναισθητικές δράσεις και προσεγγίσεις με όχημα την τέχνη, δράσεις προαγωγής της ψυχικής και σωµατικής υγείας και της κοινωνικής ευεξίας, δράσεις προώθησης του πολιτισμού, κλπ. Οι συμμετέχοντες, σε ομάδες και με τη βοήθεια σχετικών φύλλων εργασίας που οι άξονές τους θα προσεγγίζουν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, την Αγωγή Υγείας και τα Πολιτιστικά Θέματα, θα έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν με ποιους τρόπους όλες οι παραπάνω δράσεις μπορούν να συνενωθούν και να διασταυρωθούν υπό το πρίσμα της εκπαίδευσης για την Αειφορία, με απώτερο στόχο την απόκτηση προσωπικών εμπειριών, την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης, την προώθηση της διεπιστημονικότητας, καθώς και της θέλησης για συμμετοχή σε δράσεις αναβάθμισης του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος.
  Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο  26ο Δ.Σ. Περιστερίου (Φιλικών 63 και Τσαλαβούτα – Περιστέρι/ Χάρτης: https://goo.gl/maps/BUfuZHsFXrS2)  τη Δευτέρα  4 Μαρτίου 2019, ώρα 16:15-20:30, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους/ες  τους/τις εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για την έννοια της Αειφορίας και τη δυνατότητά της να λειτουργήσει ως εργαλείο μάθησης των εκπαιδευτικών που θα τους εφοδιάσει με τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες ώστε να ενσωματώσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία σημαντικά ζητήματα τοπικού, αλλά και παγκόσμιου ενδιαφέροντος.
 Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου, συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα στον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://goo.gl/forms/aVy5DThsAXzcWbvu2 . Πίνακας με τα ονοματεπώνυμα των συμμετεχόντων/ουσών εκπαιδευτικών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019

Για να δείτε το έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας και το πρόγραμμα του σεμιναρίου πατήστε εδώ... 
 


Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2019

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο τριήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Λακωνική Μάνη στις 22, 23 και 24 Μαρτίου 2019


Σας ενημερώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που αναγράφονται στο έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας θα συμμετάσχουν στο τριήμερο βιωματικό - επιμορφωτικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Μάνη στις 22, 23 και 24 Μαρτίου 2019.
Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ...