Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2010

Βραβείο Αειφόρου Σχολείου
Η Δ/νση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας – Σχολικές Δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στηρίζει την πρωτοβουλία της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τη θεσμοθέτηση του “Βραβείου Αειφόρου Σχολείου” με στόχο οι μαθητές να αναπτύξουν συμπεριφορές που συνάδουν με την αειφόρο ανάπτυξη και να μειώνουν το οικολογικό τους αποτύπωμα.
Το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και απευθύνεται σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης(Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια-Λύκεια). Στόχος είναι η ενσωμάτωση της ιδέας της αειφορίας σε κάθε πλευρά της ζωής του σχολείου, δηλαδή στη διοίκηση, στη μαθησιακή διαδικασία, στη διαχείριση των κτηρίων, στις μετακινήσεις από και προς το σχολείο, στις σχέσεις του σχολείου με τη σχολική κοινότητα, στον τρόπο που καταναλώνεται η ενέργεια, το χαρτί κ.α
Η δήλωση συμμετοχής των σχολείων γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Βραβείου (http://www.aeiforosxoleio.gr/) μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Βραβείου http://www.aeiforosxoleio.gr/ . Η συμμετοχή των σχολείων στον διαγωνισμό "Βραβείο Αειφόρου Σχολείου" είναι προαιρετική .
Το βραβείο Αειφόρου Σχολείου αποτελεί μια εξαιρετική πρωτοβουλία, η οποία θα βοηθήσει τα σχολεία και τους μαθητές -μαθήτριες που θα συμμετάσχουν να δουν στην πράξη ότι απλές, καθημερινές πρακτικές, μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
Ευελπιστούμε στη θετική ανταπόκρισή σας δείχνοντας για άλλη μια φορά την ευαισθησία σας σε θέματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον.
Ελπίζουμε το «βραβείο Αειφόρου Σχολείου» να δώσει ένα σοβαρό κίνητρο στη σχολική κοινότητα να υιοθετήσει όλες εκείνες τις αρχές της αειφορίας που θα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στη δημιουργία υπεύθυνων πολιτών οι οποίοι θα σέβονται, θα υπερασπίζονται και θα προστατεύουν το περιβάλλον.
Παρακαλούνται τα σχολεία που ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κ. Ελένη Νιάρχου στα τηλέφωνα 210 5447966 – 6937463507, e-mail: elniarchou@gmail.com.