Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

Πρόγραμμα Ανακύκλωσης από το Δήμο Αιγάλεω


Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Αιγάλεω πρόκειται να διοργανώσει πρόγραμμα ανακύκλωσης στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί με τις μαθητικές τους ομάδες των σχολείων του Δήμου. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην εκπαίδευση των μαθητών και στην κατανόηση της χρησιμότητας της ανακύκλωσης ως απαραίτητη προϋπόθεση για ένα αειφορικό και βιώσιμο μέλλον.......περισσότερα