Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας στηρίζει, για δεύτερη συνεχή χρονιά, την πρωτοβουλία της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) για τη θεσμοθέτηση του “Βραβείου Αειφόρου Σχολείου”, με στόχο οι μαθητές να αναπτύξουν συμπεριφορές που συνάδουν με την αειφόρο ανάπτυξη και να μειώσουν το οικολογικό τους αποτύπωμα.
περισσότερα....