Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΚΠΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ & ΘΕΡΜΟΥ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μεσολογγίου & Θέρμου στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του προτίθεται να ιδρύσει Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία με τίτλο: : «Α λ υ <Οι> κ ο λ ο γ ί α».
  περισσότερα...
αίτηση συμμετοχής...  

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ - ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΠΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ E MAIL elniarchou@gmail.com Ή ΣΤΟ ΦΑΞ 2105620037