Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΠΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το ΚΠΕ Ελευσίνας βρίσκεται στη φάση διαμόρφωσης δύο εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων:

      «Ελευσίνα, αστικό μονοπάτι για μύστες ..στην αειφορία» Ανθρώπινη δραστηριότητα, Περιβαλλοντικές αλλαγές, Εκβιομηχάνιση – Αστικοποίηση Βιώσιμη πόλη -Μονοήμερο πρόγραμμα για μαθητές και των δύο Βαθμίδων.

      «Παράκτια Ελευσίνα, μια γειτονιά του Σαρωνικού» Ιστορία Μυθολογία Σαρωνικού, Παράκτιο Περιβάλλον, Υδροδότηση στην Αρχαιότητα, Γεωλογικές πληροφορίες Σαρωνικού, Λιμάνι, Βιομηχανική Κληρονομιά.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που ήδη υλοποιούν κάποιο σχετικό πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν με τους μαθητές τους  κάποιο από τα προαναφερόμενα προγράμματα στο χρονικό διάστημα μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, να συμπληρώσουν την αίτηση που επισυνάπτεται  και να την αποστείλουν στην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κ. Νιάρχου Ελένη στο email: elniarchou@gmail.com ή στο fax 210 5620037,  μέχρι τις 23 Απριλίου 2013.
περισσότερα...