Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

Παράταση προθεσμίας υποβολής Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, επισκέψεων σε ΚΠΕ και αιτήσεων ένταξης σε Εθνικά Θεματικά Δίκτυα.

 
Υπενθυμίζουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης , των αιτήσεων για επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και των αιτήσεων ένταξης σε Εθνικά Θεματικά Δίκτυα που συντονίζουν τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ως νέα προθεσμία ορίζεται η Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013.
Επισημαίνεται ότι πρέπει -εκτός από το Έντυπο Υποβολής Προγράμματος που κατατίθεται στη Διεύθυνση- να συμπληρώσετε και την ηλεκτρονική φόρμα Υποβολής Προγράμματος στον σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/1PyXyLvSrTmq9TJHRlYLPe7p_l0uPtz13cgMZ1c52KVg/viewform
Για την επίσκεψη στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης θα πρέπει ένας από τους εκπαιδευτικούς που θα συνοδέψουν τη μαθητική ομάδα να έχει προηγούμενη επιμόρφωση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Η επιμόρφωση θα πιστοποιείται από βεβαίωση που θα συνοδεύει την αίτηση συμμετοχής.