Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

Πρόγραμμα «Βιβλία σε ρόδες ®» - Δανεισμός εκπαιδευτικών σάκων σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, σχ. έτος 2015-16

Επιλογή σχολικών μονάδων 1ου και 2ου κύκλου δανεισμού

(25/09/2015-26/11/2015)


Τις προηγούμενες χρονιές η εταιρεία ΠΥΡΝΑ αναλάμβανε εξ ολοκλήρου τη μεταφορά των εκπαιδευτικών σάκων από και προς τις σχολικές μονάδες σε συνεργασία με εταιρία ταχυμεταφορών χωρίς κόστος για το σχολείο. Δυστυχώς τη φετινή χρονιά λόγω των οικονομικών δυσκολιών αναλαμβάνει τη μία μόνο μετακίνηση, ενώ η άλλη θα γίνει με ευθύνη των σχολείων που συμμετέχουν ως εξής:. Τα σχολεία που θα μετέχουν στην πρώτη διακίνηση θα παραλάβουν τα βιβλία την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου από εταιρία ταχυμεταφορών  που θα τα παραδώσει στον χώρο του σχολείου. Η παράδοση των εκπαιδευτικών σάκων στα σχολεία που μετέχουν στη δεύτερη διακίνηση  θα γίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου  από το σχολείο προς το σχολείο που θα τα παραλάβει. Από το δεύτερο σχολείο ο εκπαιδευτικός σάκος θα αποχωρήσει  την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου με ευθύνη της εταιρίας ταχυμεταφορών χωρίς κόστος για το σχολείο.