Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΚΠΕ ΘΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:"ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ"

Η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Θέρμου - Μεσολογγίου υνεχίζει και για τη σχολική χρονιά 2011-2012, τη λειτουργία του εθνικού θεματικού Δικτύου με τίτλο :
« ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»


περισσότερα...