Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σας ενημερώνει για Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που συντονίζουν τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) με σκοπό να υποστηρίξουν τα προγράμματα Π.Ε. κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά. Τα δίκτυα αποτελούν μια οργανωμένη προσπάθεια των Κ.Π.Ε. με σημαντικά πλεονεκτήματα όπως: Οργανωμένη επιστημονική, μεθοδολογική και παιδαγωγική στήριξη (Υλικό) -Ανάπτυξη ενός πλαισίου επικοινωνίας μεταξύ των σχολείων - Επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών διαφορετικών περιοχών - Ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και πληροφοριών – Διαμόρφωση προϋποθέσεων για την ανάληψη οργανωμένων δράσεων προσέγγισης και προστασίας του περιβάλλοντος (ενεργοί πολίτες).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στα Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και την συμπλήρωση των αιτήσεων παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας κ. Ελένη Νιάρχου στα τηλέφωνα επικοινωνίας. Οι αιτήσεις είναι απαραίτητο να υποβληθούν στο Κ.Π.Ε. που συντονίζει το δίκτυο και στο Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης .
Περισσότερα....