Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012

ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"

Ολοκληρωθηκε με επιτυχία το σεμινάριο που υλοποιήθηκε στο 26ο Δ.Σ. Περιστερίου στις 16 και 17 Μαρτίου 2012 με θέμα: "Ο ρόλος των τεχνών στην υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτισμού"
Φωτογραφίες από το σεμινάριο...