Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΚΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ:

Η εγκύκλιος που εκδόθηκε σήμερα 17/12 από  τη Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α για τις επισκέψεις των σχολικών μονάδων στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013, ορίζει καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στους υπευθύνους την 18/12.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προυποθέσεις επίσκεψης στα Κ.Π.Ε.....
Αίτηση συμμετοχής...

Περιληπτικά σας ενημερώνουμε ότι:
1. Βάσει της εγκυκλίου ο εκπαιδευτικός που θα κάνει την αίτηση πρέπει να είναι επιμορφωμένος στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
2. Την αίτηση την καταθέτετε στην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέχρι 18 Δεκεμβρίου 2012 κι εκείνη προωθεί λίστα των σχολείων στο αντίστοιχο ΚΠΕ μέχρι 11 Ιανουαρίου 2013.
3. Κάθε σχολική ομάδα έχει δικαίωμα για επίσκεψη σε 1 ΚΠΕ εντός εμβέλειας και 1 εκτός εμβέλειας.