Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ - ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι μπορούν να  συμμετέχουν στην ιδρυτική συνάντηση - ημερίδα όλοι οι εκπαιδευτικοί που έκαναν αίτηση.

Ονόματα συμμετεχόντων εκπαιδευτικών...
Πρόγραμμα ημερίδας....