Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με γνωστικό αντικείμενο "Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου" για την  κατεύθυνση "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη"
Περισσότερες πληροφορίες...