Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ: Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι το τοπικό δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

"Σχολικοί λαχανόκηποι: Καλλιεργώ μέρος της τροφής μου" ανακαλείται προκειμένου να ιδρυθεί εκ νέου τοπικό θεματικό δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο οποίο θα συμμετάσχουν μόνο σχολεία αρμοδιότητάς μας.  

Ο τίτλος του νέου δικτύου είναι: "Ο σχολικός κήπος των χρωμάτων και των αρωμάτων"

Ανάκληση δικτύου.... 
Ίδρυση τοπικού δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης...