Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

«Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών, μαθητών και συλλόγων γονέων σε δράσεις στο πλαίσιο της Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκ/σης »


Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας δια των Υπευθύνων ΠΕ , σε συνέχεια της Υ.Α. με αρ. πρωτ. 12342/Γ7/3-9-2013/Υ.ΠΑΙ.Θ.- Δ/νση ΣΕΠΕΔ - τμ. Β’, με το οποίο καθιερώθηκε η δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου ως «Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», διοργανώνουν σειρά δράσεων με σκοπό την υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τη συμμετοχή τους σε προγράμματα των Κ.Π.Ε. και την ένταξή τους σε Θεματικά Δίκτυα Π.Ε. καθώς επίσης και την ευαισθητοποίηση των Συλλόγων Γονέων σε θέματα που αφορούν την Αειφορία .

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί  παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα έως τη Δευτέρα  7/10/2013 για συμμετοχή στις δράσεις


(εάν η φόρμα δεν ανοίγει, αντιγράψτε τον σύνδεσμο στη γραμμή διευθύνσεων του Internet explorer, Mozilla κλπ)