Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

Τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο στο Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης στις 13, 14 και 15 Φεβρουαρίου 2014Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσής μας, σε συνεργασία με το Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης και τις Α/θμιες Διευθύνσεις Α΄, Β΄ και Δ΄ Αθηνών, συνδιοργανώνει τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης  (Μπουμπουλίνας 3, τηλ. 2109959250) στις 13, 14 και 15 Φεβρουαρίου 2014.
Το σεμινάριο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία και το θέμα είναι:
      «Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία από τη θεωρία στην πράξη»
 με υποθέματα: α) «Ενέργεια – κυκλοφοριακό – ατμοσφαιρική ρύπανση», β) «Το νερό – Η θάλασσα» (λειτουργεί Εθνικό θεματικό δίκτυο) και γ) «Δάσος – Δασικές πυρκαγιές» (λειτουργεί Περιφερειακό θεματικό δίκτυο). Έμφαση θα δοθεί στην ενότητα «Ενεργοί πολίτες, συμμετοχικότητα στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων» που αποτελεί το θεματικό έτος της UNESCO τη φετινή σχολική χρονιά.
 Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας θα συμμετάσχουν  δεκαπέντε (15) εκπαιδευτικοί. Το σεμινάριο θα έχει  συνολική διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) διδακτικών ωρών. Επειδή η έναρξη του σεμιναρίου την Παρασκευή θα ξεκινήσει στις 12.30 π.μ., για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου, από κάθε σχολική μονάδα θα συμμετάσχει ένας (1) εκπαιδευτικός.