Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2014

Το πρόγραμμα «Βιβλία σε ρόδες» στα σχολεία της Γ΄ ΑθήναςΤο Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Βιβλία σε ρόδες»  για τη σχολική χρονιά 2013-2014, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του ΥΠΑΙΘ (ΑΠ97408/Γ7/ 18-07-2013 ΥΠΑΙΘ), έχει διαχειριστή την ΠΥΡΝΑ και δωρητή το ΙΣΝ. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε πιλοτικά τη διετία 2011-2013 στην Α΄ Δ/νση ΠΕ Αθήνας, αξιολογήθηκε και εμπλουτίστηκε.

Το πρόγραμμα «Βιβλία σε ρόδες» στοχεύει στην υποστήριξη των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, προάγοντας παράλληλα την ανάγνωση και φέρνοντας μια μικρή θεματική «βιβλιοθήκη» μέσα στην τάξη. Τα προτεινόμενα από το πρόγραμμα βιβλία εντάσσονται σε θεματικές ενότητες, προκαλώντας το ενδιαφέρον των παιδιών να τα εξερευνήσουν. Οι σάκοι δανείζονται στα σχολεία για 4 εβδομάδες. Τα παιδιά μπορούν να διαβάσουν τα βιβλία στο σχολείο ή να δανειστούν κάποια από αυτά στο σπίτι τους.


Στη Διεύθυνσή μας θα διακινηθούν πιλοτικά, για τη σχολική χρονιά 2013-2014, 3 εκπαιδευτικοί σάκοι με  θεματικές ενότητες: Κήποι, Νερό και Θάλασσα
Η δράση θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2014.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα...