Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

ΘΕΜΑ: «ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ» Επιμορφωτική Ημερίδα & Διαγωνισμός ζωγραφικής


  Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Δυτ. Αττικής, δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στα πλαίσια του έτους 2015, που σηματοδοτεί τόσο την εκκίνηση των νέων στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης για τις επόμενες δεκαετίες όσο και τη χάραξη στρατηγικής για την αναπτυξιακή εκπαίδευση, Α) διοργανώνει Επιμορφωτική Ημερίδα εκπαιδευτικών και Β) συντονίζει την υλοποίηση του Διαγωνισμού Ζωγραφικής με θέμα: «Ενεργός Παγκόσμιος Πολίτης» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Ανάπτυξης 2015.
Α) Η επιμορφωτική Ημερίδα εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθεί στο 3ο Δ.Σ. Αιγάλεω (Θηβών & Ιερολοχιτών 1, τηλ. 2105445174) την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 ώρες 16:30-20:30 με θέμα: 
«ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ:
Ο κόσμος, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας»
 Στόχος της Ημερίδας είναι η κατανόηση της ιδιότητας του Ενεργού Παγκόσμιου Πολίτη και της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Θα αποτελέσει πηγή άντλησης ιδεών για την ευαισθητοποίηση, την κατανόηση της ιδιότητας του Ενεργού Παγκόσμιου Πολίτη και την αξιοποίησή της για τις εργασίες των μαθητών. Θα θέσει θέματα όπως: παγκόσμια δικαιοσύνη, ανθρώπινα δικαιώματα, ειρήνη, διαπολιτισμική επικοινωνία, αειφόρος (βιώσιμη) ανάπτυξη. Θα ερευνήσει αξίες όπως: αλληλεγγύη, δικαιοσύνη, ισότητα, ευθύνη, σεβασμός και αποδοχή της διαφορετικότητας, πάνω στις οποίες βασίζεται η εκπαίδευση για την ιδιότητα του Ενεργού Παγκόσμιου Πολίτη. Η συμμετοχή των μαθητών σε δράσεις που θα τους ευαισθητοποιήσουν και θα τους βοηθήσουν να αντιληφθούν ότι ανήκουμε όλοι σε μία κοινωνία με κοινά παγκόσμια προβλήματα θεωρείται σημαντική, καθώς το 2015 σηματοδοτεί τόσο την εκκίνηση των νέων στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης για τις επόμενες δεκαετίες όσο και τη χάραξη στρατηγικής για την αναπτυξιακή εκπαίδευση.
Παρακαλούνται όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την επιμορφωτική Ημερίδα να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα http://tinyurl.com/q89yrep έως την Τρίτη 28 Απριλίου 2015 στις 13.00. (επισυνάπτεται το πρόγραμμα της επιμορφωτικής Ημερίδας)
Β) Ο Διαγωνισμός Ζωγραφικής με θέμα: «Ενεργός Παγκόσμιος Πολίτης» αφορά τους μαθητές Δημοτικών Σχολείων, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.  Φ14/193/53666/Δ1/01-04-2015 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. Οι Εικαστικές δημιουργίες των μαθητών θα είναι: πίνακες ζωγραφικής ή αφίσα, ατομική ή ομαδική, ανά τάξη σχολικής μονάδας. Τα έργα των μαθητών θα είναι αποτυπωμένα σε χαρτόνι , τύπου κανσόν, διαστάσεων 50x70 εκατοστά. Οι θεματικοί τίτλοι, μπορούν να αντληθούν:
Ø  Από τους βασικούς άξονες της Βιώσιμης Ανάπτυξης: Περιβάλλον, Κοινωνία, Οικονομία
Ø  Από θέματα σχετικά με την Εκπαίδευση για την ιδιότητα του ενεργού παγκόσμιου πολίτη, όπως: Παγκόσμια δικαιοσύνη, ανθρώπινα δικαιώματα, ειρήνη, διαπολιτισμική επικοινωνία
Ø  Από τις αξίες που σχετίζονται με την ιδιότητα του ενεργού παγκόσμιου πολίτη, όπως: Αλληλεγγύη, ισότητα, ευθύνη, σεβασμός και αποδοχή της διαφορετικότητας.
Οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων, θα καλέσουν σε ειδική συνεδρίαση το Σύλλογο Διδασκόντων, προκειμένου να συσταθεί μία (1) τριμελής επιτροπή αξιολόγησης, αποτελούμενη από τρεις (3) εκπαιδευτικούς (εφόσον υπάρχει εκπαιδευτικός ΠΕ 08, συμμετέχει υποχρεωτικά), η οποία θα επιλέξει το έργο (ζωγραφική ή αφίσα), το οποία θα εκπροσωπήσει το Σχολείο στον Διαγωνισμό.   
Μέχρι τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2015, κάθε σχολείο – μέσω της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης, προτείνει το έργο των μαθητών, το οποίο θα πρέπει να αποσταλεί στη Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας (Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης).