Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

«Εισαγωγικό - επιμορφωτικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης προσανατολισμένο στους 17 Στόχους για την Αειφόρο Ανάπτυξη(Global Education)»

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, δια της Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, προτίθεται να διοργανώσει εισαγωγικό επιμορφωτικό σεμινάριο στις 10 Οκτωβρίου 2016 με θέμα:

«Οι 17 Στόχοι για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πεδίο των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»


Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στο 6ο – 14ο Δ.Σ. Περιστερίου (Πτολεμαΐδος 51, τηλ. 2105733844 - 2105712632) τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016 και ώρες 16.30-20.30Η ακριβής διεύθυνση του σχολείου βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο http://tinyurl.com/zyhtgce .
 Στόχοι του σεμιναρίου είναι:
 α)η ενημέρωση, ο προβληματισμός  και η διατύπωση απόψεων  σε σχέση με τους 17 Στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals/SDGs) που υιοθέτησε ο ΟΗΕ το 2015 με ορίζοντα το 2030 και που έχουν ως στόχο την εξάλειψη της φτώχιας, την προστασία του πλανήτη, τη διασφάλιση της ευημερίας για όλους κλπ. με απώτερο σκοπό ένα καλύτερο μέλλον για όλους και

β) η διασύνδεση με γνωστικά πεδία που οι μαθητές θα μπορέσουν να αποκτήσουν δεξιότητες και γνώσεις, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να συμβάλλουν στο γενικό κοινωνικό καλό  (υλικά και πνευματικά) και να αποκτήσουν την ικανότητα να κάνουν κρίσεις για ανεπιθύμητες κοινωνικές καταστάσεις (Aronowitz & Giroux, 2010) ως ενήλικες.
Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρητική εισήγηση  για την ενημέρωση και την κατανόηση των στόχων και βιωματικό εργαστήριο για τη διασύνδεση των στόχων με το αναλυτικό πρόγραμμα και την καλλιέργεια των αξιών της αειφορίας (αλληλεγγύη, ολιγάρκεια, ακεραιότητα, δικαιοσύνη, ανεκτικότητα, δημοκρατία κα). 
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί  παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα  http://tinyurl.com/jtjfqr4   έως την  Τρίτη 04 Οκτωβρίου 2016