Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

Έκδοση συλλογικού τόμου της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας για τους σχολικούς κήπους

           Με ιδιαίτερη χαρά σας αποστέλλουμε τον Συλλογικό Τόμο που εκδόθηκε από τη  Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας για τους σχολικούς κήπους στο πλαίσιο του Τοπικού Δικτύου «Ο  σχολικός κήπος των χρωμάτων και των αρωμάτων» (ISBN 978-618-82770-0-7). Το πλήρες  κείμενο του τόμου μπορείτε ελεύθερα να το διαβάσετε μέσω της διεύθυνσης:
Ο παρών συλλογικός τόμος  είναι αποτέλεσμα εξαιρετικών ιδεών, δράσεων και καλών    πρακτικών που εφάρμοσαν τα σχολεία της Α/θμιας Γ΄ Αθήνας κατά τη διάρκεια της τετραετούς  λειτουργίας του Τοπικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Ο σχολικός      κήπος των χρωμάτων και των αρωμάτων».
Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο δίκτυο    κατέγραψαν, κατά τη διενέργεια των  προγραμμάτων τους, με ακρίβεια και συνέπεια τόσο τους  εκπαιδευτικούς τους στόχους όσο και  τη μεθοδολογία που ακολούθησαν.  Στόχος των  προγραμμάτων αυτών ήταν η  ενημέρωση και η  εκπαίδευση των μαθητών για την αισθητική,  περιβαλλοντική, εκπαιδευτική αξία ενός σχολικού  κήπου καθώς και η ανάπτυξη στάσεων και  αξιών για το περιβάλλον μέσω της καλλιέργειας και  της φροντίδας των δικών τους σχολικών  κήπων.
Ελπίζουμε ο παρών τόμος να αξιοποιηθεί και να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και  δημιουργίας για όλη τη σχολική κοινότητα.