Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017

«Ο γλάρος Ιωνάθαν και η πετρελαιοκηλίδα που βρώμισε τη θάλασσα μας»


Ένα Οικολογικό παραμύθι/αφήγημα γραμμένο από τα ίδια τα παιδιά, βασισμένο στα πραγματικά γεγονότα της ρύπανσης του Σαρωνικού από πετρελαιοκηλίδα.


https://drive.google.com/file/d/1rmu7DwJUSGNSM6AqI8MAPZdxs0DPLNai/view?usp=sharing
Για να δείτε το σχέδιο εργασίας πατήστε επάνω στη φωτογραφία

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τίτλος: «Ο γλάρος Ιωνάθαν και η πετρελαιοκηλίδα
 που βρώμισε τη θάλασσα μας»

Υποθέματα:
-Γνωριμία με τη παράκτια χλωρίδα και πανίδα
-Προσφορές της θάλασσας
-Ρύπανση της θάλασσας από πετρελαιοκηλίδα
-Διαδικασία απορρύπανσης από πετρέλαιο
-Άλλα είδη θαλάσσιας ρύπανσης
-Εθελοντική συμμετοχή των πολιτών στην προστασία της θάλασσας από ρύπανση

Στόχοι:
-Να γνωρίσουν οι μαθητές  είδη χλωρίδας και πανίδας των παράκτιων οικοσυστημάτων
-Να καταγράψουν τις προσφορές της θάλασσας
-Να περιγράψουν τις επιπτώσεις της θαλάσσιας ρύπανσης από πετρέλαιο
-Να πληροφορηθούν για τη διαδικασία της απορρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο
-να διερευνήσουν τη δυνατότητα συμμετοχής τους (ενεργοί πολίτες) στη διαδικασία απορρύπανσης και σωτηρίας των παράκτιων οργανισμών, καθώς και της προστασίας της θάλασσας από άλλες μορφές ρύπανσης

Διδακτικές τεχνικές ανάπτυξης του προγράμματος:
-Συγγραφή Παραμυθιού με Οικολογικό περιεχόμενο
-Μελέτη και περιγραφή εικόνων
-Συζήτηση σε ολομέλεια
-Αναζήτηση πληροφοριών και βιβλιογραφική έρευνα
-Παντομίμα
-Συγγραφή κειμένου
-Πείραμα
-Ημιδομημένος χάρτης εννοιών

Συνεργασίες:
Με τους φορείς που αναγράφονται στο υποστηρικτικό υλικό