Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΚΠΕ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΣΤΙΣ 16 ΚΑΙ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Το ΚΠΕ Έδεσσας-Γιαννιτσών προτίθεται να πραγματοποιήσει καινοτόμο σεμινάριο με θέμα ««Blended Εκπαίδευση στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης για την Αειφορία»: Διαμόρφωση σχεδίων project, ιστοεξερευνήσεων και μικρομαθημάτων στις θεματικές περιοχές «Νερό & Βιώσιμη Ανάπτυξη» και «Μείωση & χρηστή Διαχείριση των Απορριμμάτων», εκ του σύνεγγυς και από Απόσταση» (συνημμένα έγγραφα).
Περισσότερα....