Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΚΠΕ ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΙΣ 16 - 18 /12/2011

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας, στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Σχολείων με θέμα:
«Γεωργία και Περιβάλλον», ,, προγραμμάτισε την υλοποίηση τριήμερου σεμιναρίου στις 16 -18/12/2011.
Στο θεματικό σεμινάριο μπορούν να συμμετάσχουν Εκπαιδευτικοί και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης, οι οποίοι
• υλοποιούν στα σχολεία τους Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης-σχέδιο εργασίας- project αντίστοιχης θεματολογίας μ’ αυτής του δικτύου και είναι ενταγμένοι στο δίκτυο «Γεωργία και Περιβάλλον».
• προτίθενται να υλοποιήσουν Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – σχέδιο εργασίας – project Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αντίστοιχης θεματολογίας φέτος ή/και την επόμενη χρονιά και επιθυμούν να ενταχθούν στο δίκτυο «Γεωργία και Περιβάλλον».
Προϋπόθεση για συμμετοχή στο σεμινάριο είναι η αποστολή της αίτησης συμμετοχής στο δίκτυο «Γεωργία και Περιβάλλον» και το αντίστοιχο Πρωτόκολλο Συνεργασίας, στο fax του Κέντρου Εκπαίδευσης Νάουσας.
Περισσότερα.....