Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π।Ε. Γ΄ Αθήνας, σε συνέχεια της προσπάθειάς του να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και να προωθήσει την ανακύκλωση στα σχολεία, συμμετέχει για μια ακόμα συνεχόμενη χρονιά στο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας « Ανακύκλωση στα σχολεία – Αλλάζοντας συμπεριφορές» που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.