Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

«Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ Λαυρίου για το εθν. θεμ. δίκτυο ‘Περιβαλλοντικές διαδρομές στα ίχνη του παρελθόντος'

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου προτίθεται να υλοποιήσει διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία ως ανοιχτά πεδία εκπαιδευτικής και περιβαλλοντικής δράσης». Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 και το Σάββατο 3 Μαρτίου 2012 στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Λαυρίου.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε συναδέλφους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν ήδη στο εθνικό θεματικό δίκτυο ‘Περιβαλλοντικές διαδρομές στα ίχνη του παρελθόντος αναζητώντας ένα βιώσιμο μέλλον’. Επίσης, απευθύνεται σε όσους συναδέλφους προτίθενται να υλοποιήσουν στο μέλλον περιβαλλοντικά προγράμματα σχετικά με τις θεματικές του δικτύου (βλ. http://kpe-lavriou.att.sch.gr/networks.html) και θα επιθυμούσαν να ενταχτούν σε αυτό.
περισσότερα....