Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2012

ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΚΠΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 16 ΚΑΙ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Το ΚΠΕ Άμφισσας , στο πλαίσιο της θεματικής χρονιάς 2011-12 "Υγεία & Παραγωγικές Διαδικασίες", της Δεκαετίας των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ), διοργανώνει διήμερο βιωματικό σεμινάριο Β΄ επιπέδου διάρκειας 18 ωρών, που θα πραγματοποιηθεί στο ΚΠΕ Άμφισσας ,με εργασία πεδίου στον ελαιώνα της Άμφισσας στις 16 και 17 Μαρτίου 2012 με θέμα:
«Βιολογική καλλιέργεια ελιάς – Διατροφή και ποιότητα ζωής»
Το σεμινάριο θα το παρακολουθήσουν 60 εκπαιδευτικοί Α/θμιας &Β/θμιας εκ/σης των νομών εμβέλειας του ΚΠΕ Άμφισσας. Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας θα συμμετάσχουν 2 (δύο) εκπαιδευτικοί.
περισσότερα...
πρόγραμμα σεμιναρίου...
αίτηση συμμετοχής....