Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

"Ενημέρωση λειτουργίας Εθνικών θεματικών δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-12"

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΔΒΜΘ και λειτουργούν τα παρακάτω Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Π.Ε:
εγκεκριμένα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Π.Ε.............
Η λειτουργία των δικτύων διέπεται από τη με αρ. πρωτ. 127856/Γ7/29-11-2006.
Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να δηλώσουν στην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ανάλογα με το θέμα του προγράμματος που υλοποιούν,σε ποιο δίκτυο θέλουν να συμμετέχουν το αργότερο μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2012. Θα ακολουθήσει συμπληρωματικός πίνακας, σε περίπτωση που εγκριθεί η λειτουργία και άλλων δικτύων.