Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2012

«Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ Λαυρίου για το εθνικό θεματικό δίκτυο: «Το σποράκι πηγή ζωής» στις 30 και 31 Μαρτίου 2012»

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου προτίθεται να υλοποιήσει διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:
«Οι χώροι πράσινου στην υπηρεσία της εκπαίδευσης για την αειφορία και των νέων αναλυτικών προγραμμάτων»
Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν ήδη ή επιθυμούν να συμμετάσχουν στο εθνικό θεματικό δίκτυο «Το σποράκι πηγή ζωής». Επίσης, απευθύνεται σε όσους συναδέλφους προτίθενται να υλοποιήσουν στο μέλλον περιβαλλοντικά προγράμματα σχετικά με τις θεματικές του
δικτύου (βλ. http://kpe-lavriou.att.sch.gr/networks.html ) και θα επιθυμούσαν να ενταχθούν σε αυτό.
Το σεμινάριο θα έχει ως στόχο να αναδείξει τρόπους με τους οποίους οι σχολικοί κήποι, και οι χώροι πρασίνου μπορούν να αποτελέσουν χώρους ανοικτής εκπαίδευσης για την αειφορία αλλά και να συνδεθούν με την τυπική εκπαίδευση και τα νέα αναλυτικά προγράμματα, και θα συμπεριλαμβάνει αντίστοιχα βιωματικά εργαστήρια μέρος των οποίων θα γίνει στο Βοτανικό κήπο Ι. και Α. Διομήδους στο Δήμο Χαϊδαρίου σε συνεργασία με την προϊσταμένη του κ. Ειρήνη Βαλλιανάτου.
περισσότερα...
πρόγραμμα σεμιναρίου...
αίτηση συμμετοχής...