Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί σε δράσεις στο πλαίσιο της Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Σας  ενημερώνουμε ότι οι παρακάτω εκπαιδευτικοί  θα συμμετάσχουν στις δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.