Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών
Στην προσπάθεια για περισσότερο στοχευμένα σεμινάρια,ανιχνεύουμε τις επιμορφωτικές ανάγκες τη φετινή χρονιά. Πέρα από τις ήδη προγραμματισμένες επιμορφώσεις στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με Κ.Π.Ε. κι άλλους φορείς θα προγραμματιστούν και άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με βάση τις δικές σας επιθυμίες - ανάγκες, όπως αυτές θα εκδηλωθούν μέσα από τη συμπλήρωση του παρακάτω ερωτηματολογίου.