Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

«Επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ Καστρίου στις 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο οικολογικό πάρκο του Πάρνωνα»

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου, στo πλαίσιο της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ, άξονας προτεραιότητας 7», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους, οργανώνει Τριήμερο Υπαίθριο Σεμινάριο Ενηλίκων, στις 26, 27 και 28 Ιουνίου 2015, με θέμα:

«Προσεγγίζοντας το φυσικό περιβάλλον του Πάρνωνα»

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 25 ενήλικες της Περιφέρειας Πελοποννήσου και σε 25 εκπαιδευτικούς των νομών εμβέλειας του ΚΠΕ Καστρίου ( Β/θμια :Αχαΐας, Γ’ Αθήνας, Ανατ. Αττικής, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Α/θμια : Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αχαΐας, Ηλείας, Β-Γ Αθήνας) .
Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο σεμινάριο να γίνει ηλεκτρονικά ή με φαξ στο ΚΠΕ Καστρίου έως τις 2/6/2015. Πληροφορίες στο 2792022004. Λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας κατά την υποβολή των αιτήσεων.
Οι συμμετέχοντες θα πάρουν Βεβαίωση Συμμετοχής στο Σεμινάριο. Το τελικό πρόγραμμα θα διαμορφωθεί μετά τη συγκέντρωση των ονομάτων των συμμετεχόντων.