Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015

Αντικατάσταση της υπ. αριθμ. πρωτ. 190762/25-11-2015/Δ2 εγκυκλίου σχετικά με τα προγράμματα, τις επισκέψεις και τα σεμινάρια στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016

Σας ενημερώνουμε ότι η υπ. αριθμ. πρωτ. 190762/25-11-2015/Δ2 εγκύκλιος σχετικά με τα προγράμματα, τις επισκέψεις και τα σεμινάρια στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016, αντικαταστάθηκε με την 197651/04-12-2015
Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων που αφορά στις επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι η 7/12/2015.