Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

Ίδρυση τοπικού θεματικού δικτύου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Το σχολείο μας συναντιέται με την Αειφορία»ΣΧΕΤ. : Υ.Α. 127856/Γ7-29/11/06
             Στο πλαίσιο της προσπάθειας για διαρκή στήριξη των εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας εγκρίνει την ίδρυση Τοπικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΤΔΠΕ) με θέμα:  «Το σχολείο μας συναντιέται με την Αειφορία»
 Η έννοιες της αειφορίας και της ολιστικής σχολικής προσέγγισης περιλαμβάνονται στις  προτεραιότητες του νέου Παγκοσμίου Προγράμματος Δράσης (το νέο Παγκόσμιο Πρόγραμμα  Δράσης -Global Action Program on Education for Sustainable Development (GAP) της UNESCO, ενώ αποτελούν τα βασικά μεθολολογικά εργαλεία του αειφόρου σχολείου, μαζί με τους δείκτες αειφόρου σχολείου.  

     Το τοπικό θεματικό δίκτυο παραμένει ανοικτό για συμμετοχή σχολείων.