Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

«Πενθήμερη εκπαιδευτική - επιμορφωτική επίσκεψη στο Κάιρο – Αλεξάνδρεια στις 1-6 Ιουνίου»Η Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, δια της Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Καϊρου και την Αχιλλοπούλειο Σχολή Καϊρου προγραμματίζει πενθήμερη εκπαιδευτική - επιμορφωτική επίσκεψη στο Κάιρο – Αλεξάνδρεια, με θέμα:  


«Στους δρόμους της Αειφορίας: το περιβάλλον και οι διαχρονικές μεταβολές του»    
                                    Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 1-6 Ιουνίου 2017.
Στην εκπαιδευτική επίσκεψη θα συμμετάσχουν περίπου 70 εκπαιδευτικοί από τη Διεύθυνση οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον μετασχηματισμό του Σχολείου τους σε Αειφόρο, σύμφωνα με τις επιταγές του Παγκόσμιου Χάρτη της UNESCO: UNESCO Roadmap for Implementing the Global Action Program on Education for Sustainable Development (Οδικός χάρτης της UNESCO για την εφαρμογή του Παγκόσμιου Προγράμματος Δράσης για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη).
Σκοπός της εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Κάιρο – Αλεξάνδρεια είναι αφενός η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών των δύο Διευθύνσεων και των Σχολείων της Ομογένειας για το θέμα αυτό και αφετέρου η γνωριμία με τα περιβαλλοντικά προβλήματα της Αιγύπτου όπως: η ατμοσφαιρική ρύπανση, η αστική και γεωργική ρύπανση των υδάτων, η απώλεια καλλιεργήσιμης γης, η καταβύθιση του Δέλτα εξαιτίας του φράγματος του Ασουάν, η εισχώρηση του νερού της θάλασσας στο Δέλτα, η επέκταση των πόλεων εις βάρος της καλλιεργήσιμης γης. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής επίσκεψης θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Αχιλλοπούλειο Σχολή Καϊρου.
Το κόστος συμμετοχής για κάθε εκπαιδευτικό προσδιορίζεται περίπου στα 540 ευρώ και δεν επιβαρύνει το Δημόσιο (αναλυτικές πληροφορίες για το κόστος και το πρόγραμμα της επίσκεψης θα βρείτε στο συνημμένο κείμενο).
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα  https://tinyurl.com/lbdzenb έως την Μ. Παρασκευή 14/4/2017 για την έγκαιρη κράτηση των αεροπορικών εισιτηρίων.  Για τις εργάσιμες ημέρες θα δοθεί επιμορφωτική άδεια από τη Διεύθυνση.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κ. Ελένη Νιάρχου (κιν. 6937463507).
Σχετικά με το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής επίσκεψης και τις λεπτομέρειες του ταξιδιού πατήστε εδώ...