Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

«Διοργάνωση μονοήμερου βιωματικού σεμιναρίου στην Ακράτα - Λίμνη Τσιβλού στις 18 Νοεμβρίου 2017»Οι Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης Γ΄ και Δ΄ Αθήνας δια των Υπευθύνων Π.Ε. διοργανώνουν μονοήμερο βιωματικό θεματικό Σεμινάριο – Εργαστήριο με θέμα:

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί  το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017, στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Ακράτας και στα πεδία της περιοχής και  απευθύνεται σε  50 εκπαιδευτικούς των παραπάνω Διευθύνσεων, που ανήκουν στην εμβέλεια του ΚΠΕ. Από την Δ/νσή μας θα συμμετάσχουν 25 εκπαιδευτικοί.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να επιμορφώσει και να ευαισθητοποιήσει με βιωματικό τρόπο τους εκπαιδευτικούς για τη σημασία και την ανάγκη υλοποίησης Προγραμμάτων για υγροτοπικά οικοσυστήματα, καθώς και να τους φέρει σε επαφή με τα προβλήματα και τις δυνατότητες προστασίας και διαχείρισης αυτών των περιοχών. Επίσης, θα δοθεί έμφαση σε θέματα που έχουν σχέση με την προστασία και τις απειλές της άγριας πανίδας, καθώς το ΚΠΕ Κλειτορίας-Ακράτας είναι ενταγμένο στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Άγρια πανίδα σε κίνδυνο». Ακόμη, θα δοθεί η δυνατότητα αξιοποίησης της εμπειρίας που θα αποκτηθεί για το σχεδιασμό σχετικών με τα παραπάνω αντικείμενα προγραμμάτων Π.Ε. στα σχολεία.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017  στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ στην Ακράτα,  στη λίμνη Τσιβλού και στη Ζαρούχλα.
Προϋπόθεση  για τη παρακολούθηση του σεμιναρίου, είναι η δυνατότητα των εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν στην πεζοπορία διάρκειας δυόμισι (2,5) ωρών στα μονοπάτια της λίμνης Τσιβλού. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλα ρούχα και παπούτσια καθώς, επίσης, και με σακίδιο.
                 Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί  παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα https://tinyurl.com/y886qhht έως τη Δευτέρα  30 Οκτωβρίου 2017. Θα προηγηθούν οι εκπαιδευτικοί που προτίθενται να εκπονήσουν περιβαλλοντικό πρόγραμμα και όσοι δεν έχουν επιμόρφωση σε ΚΠΕ.
             Το ΚΠΕ θα καλύψει τις δαπάνες του σεμιναρίου στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ΄Ένωση (ΕΚΤ) & από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες θα αφορούν:
·      προσφορά καφέ, βουτημάτων, αναψυκτικών και χυμών
·      προσφορά σάντουιτς και νερού για τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της διαδρομής στο πεδίο
    Οι δαπάνες μετακίνησης των επιμορφούμενων καθώς και η δαπάνη του γεύματος θα καλυφθούν από τους ίδιους.