Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

Παραμονή ή ένταξη στα τοπικά δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας με τίτλο: «Ο σχολικός κήπος των χρωμάτων και των αρωμάτων» και «Το σχολείο μας συναντιέται με την Αειφορία»

           

   Το Γραφείο  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας συνεχίζει τη λειτουργία των Τοπικών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΤΔΠΕ) με θέμα: α)«Ο σχολικός κήπος των χρωμάτων και των αρωμάτων» κατόπιν παράτασης της λειτουργίας του ΤΔΠΕ που δόθηκε με το υπ. αρ. 9715/09-10-2017 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας και β) «Το σχολείο μας συναντιέται με την Αειφορία» σε συνέχεια της λειτουργίας του.
        
Α)«Ο σχολικός κήπος των χρωμάτων και των αρωμάτων»
Kατά την πενταετή διάρκεια λειτουργίας του τοπικού δικτύου «Ο σχολικός κήπος των χρωμάτων και των αρωμάτων» πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων: σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων με έμφαση στη βιωματική μάθηση (εργασία στον κήπο) και στην ανάδειξη της αξίας των τοπικών ποικιλιών καθώς και επισκέψεις σε χώρους με βιολογικές και φυσικές καλλιέργειες. Δημιουργήθηκε επίσης ιστότοπος με υποστηρικτικό υλικό για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση των προγραμμάτων τους http://perivallontikagathinas.blogspot.gr/ .
Καθώς και πραγματοποιήθηκε έκδοση  ηλεκτρονικού συλλογικού τόμου με εργασίες εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο τοπικό δίκτυο και υλοποίησαν πρόγραμμα με τον σχολικό κήπο.  Ο συλλογικός τόμος βρίσκεται αναρτημένος στο ιστολόγιο του Γραφείου Περιβαλλοντικής και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://osxolikoskipostisgathinas.weebly.com/  
Β) «Το σχολείο μας συναντιέται με την Αειφορία»
Kατά τη δεύτερη χρονιά λειτουργίας του τοπικού δικτύου «Το σχολείο μας συναντιέται με την Αειφορία» πραγματοποιήθηκαν επιμορφωτικά σεμινάρια και ενημερωτικές συναντήσεις για την προσέγγιση της έννοιας του αειφόρου σχολείου, το περιεχόμενο, τα χαρακτηριστικά και τα επίπεδα λειτουργίας του ώστε τα σχολεία να σχεδιάσουν τις δικές τους διδακτικές παρεμβάσεις που να ανταποκρίνονται στο πλαίσιο αυτό.
Δημιουργήθηκε επίσης ιστότοπος, αναρτημένος στο ιστολόγιο του Γραφείου Περιβαλλοντικής, με υποστηρικτικό υλικό για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση των προγραμμάτων τους http://to-sxoleio-mas-sinanta-tin-aeiforia.blogspot.gr/ .
Γ)Διαδικασία συμμετοχής:
Τα σχολεία που επιθυμούν να παραμείνουν ή να ενταχθούν για πρώτη σχολική χρονιά  στα δίκτυα παρακαλούνται να συμπληρώσουν α) την ηλεκτρονική φόρμα https://tinyurl.com/y7f7to3q  β)τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής του δικτύου προτίμησης  (συνημμένο 1 ή 2) και να την αποστείλουν στο φαξ 2105620037 έως τις 15 Νοεμβρίου 2017.

Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή στο ένα δίκτυο δεν αποκλείει τη συμμετοχή στο άλλο δίκτυο. Άλλωστε οι σχολικοί κήποι είναι μέρος της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη.