Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2009

Το ιστολόγιο δημιουργήθηκε με αφορμή τα εργαστήρια που παρουσιάστηκαν στο 7ο Δ.Σ. Χαΐδαρίου στις 6και 7 Νοεμβρίου 2009 από τις Σχολικές Δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας.
Ας ξεκινήσουμε τη λειτουργία του με την παρακάτω ψηφοφορία: